Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 933/2008

25/09/08
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 933/2008 ze dne 23. září 2008, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o identifikační značky zvířat a obsah dokladů o přesunu.