Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Náhradní volno čerpané za práci přesčas

28/09/08

Náhradní volno čerpané za práci přesčas

Náhradní volno čerpané za práci přesčas  
29.8.2008, JUDr. Jaroslava Jakubka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Práce přesčas je oceněná příplatkem, který má přednost před náhradním volnem.

Dotaz:
Je možné nějakým způsobem určit zaměstnancům povinnost čerpat náhradní volno za odpracované hodiny přesčas? V případě, že si přesčasy nevyčerpají během tříměsíční lhůty, tak nárok propadá?

Odpověď:

Podle § 114 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas  mzda, na kterou mu vzniklo  za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 %  průměrného výdělku.  To je základní pravidlo, čili práce přesčas je jako mimořádná práce a nežádoucí jev oceněna příplatkem za práci přesčas, který má přednost před náhradním volnem. 
Zaměstnanec a zaměstnavatel se však mohou dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce přesčas místo příplatku. Náhradní volno se zaměstnanci poskytne na základě  dohody v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době.
Pokud  nedojde k vyčerpání  náhradního volna (zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců následujících po výkonu práce přesčas nebo v dohodnuté  kratší či delší době), přísluší zaměstnanci opět výše uvedený příplatek, který mu musí být zaplacen.  Zaměstnancům tudíž nelze jednostranně nařídit, aby za přesčasové odpracované hodiny čerpali náhradí volno, a zákoník práce rovněž vylučuje, aby  zaměstnanci byli  na svých právech kráceni „propadnutím" odpracované doby.