Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Miliony z EU do Pardubického kraje

24/09/08
smf

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod dnes v Liberci projednal a schválil dotaci pro projekty, které se ucházely o evropské peníze prostřednictvím Regionálního operačního programu. Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Dalších 308 milionů korun z EU do Pardubického kraje
(22.9.2008)

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod dnes v Liberci projednal a schválil dotaci pro projekty, které se ucházely o evropské peníze prostřednictvím Regionálního operačního programu. Jedná se o projekty z oblasti dopravní obslužnosti, infrastruktury pro podnikání a spolupráce firem se středními školami.
Podrobnosti k závěrům dnešního jednání doplnil 1. místopředseda regionální rady, vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek: „Ve zmíněných oblastech podpory bylo hodnoceno celkem 43 projektů, z nichž uspělo 38 s požadovanou dotací ze strukturálních fondů ve výši téměř 892 mil. Kč. Z deseti projektů z Pardubického kraje bylo úspěšných plných 9 s celkovou podporou 308 mil. Kč. Celková hodnota těchto devíti projektů včetně dofinancování činí téměř půl miliardy korun.“
„Nejvýznamnější projekty jsou tři dopravní terminály v Letohradě, Přelouči a České Třebové. Konkrétně českotřebovský je částkou 161 milionů korun z EU největším projektem a jeho cílem je komplexní úprava prostoru před nádražím v České Třebové řešící návaznost silniční dopravy na železniční. Dalším zajímavým projektem je brownfield pivovaru v Chrudimi, ze kterého se stane školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory. Podporu získalo i odborné vzdělávací centrum při automobilní škole v Ústí nad Orlicí. A zkrátka nepřišly ani cyklistické stezky. S pomocí evropských peněz se nám tak podaří realizovat cyklistickou stezku z Bezpráví do Chocně, I. etapu stezky z Chrudimi do Pardubic a cyklostezku Letohrad – Žamberk – Líšnice,“ přiblížil některé ze schválených projektů Roman Línek a vyjádřil i spokojenost s výsledky dnešního jednání: „Opět se tak ukázalo, že subjekty z území Pardubického kraje jsou schopny připravit kvalitní projekty a v soutěžích o evropské peníze bodují.“