Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čas setí meziplodin

16/09/08
smf

Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin dle NV č.242/2004 Sb. vyseje  v období od 20. června do 10. října příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny.

Pěstování meziplodin dle NV č.242/2004 Sb. (HRDP – 5.rok)
§10 (3) Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin
 
a) vyseje
 
1. v období od 20. června do 10. října příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 17 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva
 
2. současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva
 
b) provede nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku zapravení porostu meziplodiny do půdy a následný vysev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,
Meziplodiny pro účely podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin (§10)

Poř. číslo
Meziplodina
Minimální výsev (Kg/ha)
Doporučené datum výsevu
1
srha laločnatá
12
do 30. září
2
kostřava červená
12
do 30. září
3
žito trsnaté (lesní)
100
do 15. září
4
jílek mnohokvětý
40
do 15. září
5
jílek jednoletý
40
do 31. srpna
6
jílek jednoletý + jílek vytrvalý
30 + 20
do 31. srpna
7
jílek vytrvalý
20
do 15. srpna
8
hořčice bílá
20
do 31. srpna
9
svazenka vratičolistá
10
do 31. srpna
10
pohanka obecná
60
do 15. srpna
11
slunečnice roční
40
do 31. července
12
ředkev olejná
20
do 15. srpna
13
řepka jarní
10
do 15. srpna
14
světlice barvířská (saflor)
30
do 31. srpna
15
sléz krmný
15
do 31. srpna
16
lesknice kanárská
20
do 15. srpna
17
směsi výše uvedených
druhů
podle poměrného zastoupení jednotlivých druhů ve směsi