Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vysoká brakace dojnic problémem

14/08/08
smf

Ekonomiku produkce mléka negativně ovlivňuje příliš krátká doba, po kterou dojnice zůstávají ve stádě. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Vysoká brakace dojnic problémem
Ekonomiku produkce mléka negativně ovlivňuje příliš krátká doba, po kterou dojnice zůstávají ve stádě.
Pouze polovina živě narozených jaloviček v podniku zůstala v chovu déle než dvě laktace. Tuto nepříznivou skutečnost prokázaly výsledky britského výzkumu, ve kterém bylo sledováno 134 plemenic holštýnského plemene na jedné farmě. Dvanáct zvířat bylo vyřazeno ještě před prvním zapuštěním, čtyři jalovice onemocněly následkem obtížného porodu. Deset plemenic mělo potrat. Tyto krávy se otelily poprvé ve věku tří let. Celkem vypadlo z početního stavu 26 plemenic. Zbývajících 108 jalovic se otelilo poprvé ve věku dvou let a 94 z nich se otelilo i podruhé. Týden před dosažením 1., 2., 4., 6., 8. a 12. týdne po otelení byla u zvířat analyzována koncentrace IGF-1, inzulínu a glukózy v krvi. Současně byla zjišťována jejich hmotnost a hodnocena kondice pomocí Body Condition Score (BCS). Byly sledovány i parametry plodnosti.
 
Výsledky: Prvotelky se vyznačovaly delší první fází vývoje žlutého tělíska v porovnání s plemenicemi, které již prodělaly více porodů (tab.). Koncentrace IGF-1 v krvi byla před otelením mladších plemenic výrazně vyšší než u starších zvířat. Starší dojnice měly vyšší hmotnost a po porodu ztratily větší podíl z celkové hmotnosti. Také BCS mělo u starších plemenic vyšší hodnotu. Ztráty kondice (BCS) ale byly v obou skupinách obdobné. Horší parametry plodnosti jsou spojeny u mladých plemenic s nízkým stupněm kondice (BCS pod 2,0) a nízkou koncentrací IGF-1 v období otelení.
       
Tab.: Mléčná užitkovost a parametry plodnosti
 
Krávy po prvním teleti
Krávy po druhém teleti
Počet otelených plemenic
108
94
Počet brakovaných v každé laktaci
14
26
Maximální nádoj (kg/den)
32
38
Mléčná užitkovost (kg)
8925
10 154
Počet dní do začátku aktivity žlutého tělíska
19,2
26,2
Délka trvání první fáze žlutého tělíska
19,5
14,6
Počet inseminací na jedno zabřeznutí
2,3
2,2
Počet dní od otelení do zapuštění  
143
139
 
Další informace jsou k dispozici na adrese: www.bsas.org.uk
 
Nur die Hälfte schafft es. Primus. 2008, č. 6, s. 14