Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

„Technická novela" zákona o nemocenském pojištění

14/08/08
smf

Změny, které přinese tzv. "technická novela" zákona o nemocenském pojištění, se netýkají jen roku 2009, ale některé z nich také roku letošního.  Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

„Technická novela" zákona o nemocenském pojištění  
Změny, které přinese tzv. "technická novela" zákona o nemocenském pojištění, se netýkají jen roku 2009, ale některé z nich také roku letošního.

Zákonem, který minulý týden podepsal prezident, se novelizuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  a zákony s ním související. Tento zákon je označován jako „technická novela" a zatím nebyl publikován ve Sbírce zákonů.

Poslaneckým návrhem byla do „technické novely" zapracována úprava, která reaguje na nález Ústavního soudu týkající se karenční doby. Tato část „technické novely" nabývá účinnosti 1. 9. 2008, část vztahující se k novému zákonu o nemocenském pojištění nabývá účinnosti 1. 1. 2009. Některé technické změny nabývají účinnosti dnem vyhlášení zákona.
Co se tedy změní od 1. 9. 2008?
1. Za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti a karantény náleží nemocenské ve výši 25 % denního vyměřovacího základu.
2. Při karanténě náleží nemocenské vždy od prvního dne ve výši 25 %.
3. Vznikla-li pracovní neschopnost 30. nebo 31. srpna 2008 a trvá i vzáří, tak za první 3 dny, tj. i za 1. a popř. i 2. září náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Bude-li zaměstnanec uznán práceneschopným od 1 . září, náleží nemocenské za 1. až 3. září ve výši 25 %.
 Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví