Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k welfare hospodářských zvířat

27/08/08
smf

Institut profesní přípravy Praha ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k programu welfare, novelám zákona o léčivech, veterinárního zákona a prováděcích vyhlášek AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY ZDRAVÍ ZVÍŘAT .

Institut profesní přípravy, Praha ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k programu welfare, novelám zákona o léčivech, veterinárního zákona a prováděcích vyhlášek AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY ZDRAVÍ ZVÍŘAT v termínech:

18. září 2008 – Olomouc

25. září 2008 – Brno

2. října 2008 – České Budějovice

16. října 2008 – Praha

 Seminář je určen pro chovatele hospodářských zvířat, úřední veterinární lékaře – epizootology a inspektory welfare (krajské veterinární správy), zástupce chovatelských svazů, příp. další zájemce.

Bližší informace a přihláška