Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rekordní úroda obilovin

08/08/08
smf

Světová úroda obilovin by měla dosáhnout nového rekordu – 1,7 mld. tun. V EU se očekává nárůst celkového množství sklizeného obilí o 40 mil. tun.  Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Rekordní úroda obilovin

Světová úroda obilovin by měla dosáhnout nového rekordu – 1,7 mld. tun. V EU se očekává nárůst celkového množství sklizeného obilí o 40 mil. tun.
(lid) – Odborníci letos očekávají novou rekordní hodnotu v globální sklizni obilovin a to ve výši 1,7 miliard tun. Globální zásoby obilovin tak nebudou dále redukovány, ale díky současnému nárůstu spotřeby světové populace dojde jen k marginálnímu zlepšení stavu zásob. V EU se nyní počítá s výrazným zvýšením sklizeného množství obilí v řádu přibližně 40 mil. tun na celkových více než 290 mil. tun, citovala rakouská zemědělská agentura AIZ informace Ústředí pro tržní a cenové zpravodajství – Agrarmarkt Austria (AMA).
U kukuřice zůstává situace i dále napjatá. Díky stoupající spotřebě a celosvětově nízké úrodě dojde k dalšímu ztenčení světových zásob této plodiny.
Celková výměra osevních ploch obilovin v EU-27 stoupla v tomto roce o 5,7 procenta, osevní plochy řepky se zmenšily o 3,1 %, energetických plodin o 13,4 % a cukrové řepy o 6,8 %. Díky zvětšení celkových osevních ploch a dobré úrodě obilovin se očekává vyšší sklizeň o přibližně 40 mil. tun, z čehož polovinu bude tvořit pšenice.  
V černomořské oblasti se očekává významný nárůst sklizeného množství obilovin, přibližně o 20 mil. tun bude letošní úroda vyšší v porovnání s loňským rokem, přičemž jenom na Ukrajině by se podle posledních odhadů mělo sklidit o 11 až 12 milionů tun obilovin více.    
Weltweite Getreideernte dürfte Rekordwert erreichen.
[cit. 2008-08-04], www.animal-health-online.de