Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální poradenská místa

08/08/08
smf

Během měsíce srpna zahájí svou činnost regionální poradenská a informační místa (RPIM) pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady. Tyto služby budou poskytovat poradenská centra zdarma. Zdroj: www.sfzp.cz
 

Regionální poradenská místa začnou fungovat i pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady
04.08.2008 – Během měsíce srpna zahájí svou činnost regionální poradenská a informační místa (RPIM) pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady. Tyto služby budou poskytovat poradenská centra zdarma.

Z celkem 18 přijatých nabídek vybrala hodnotící komise dodavatele, jež budou poskytovat podporu potenciálním žadatelům s přípravou projektů v prioritní ose 4.1 Operačního programu Životní prostředí. Projekty mají přispět ke snižování produkce odpadů, zvýšení využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a k minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí. Poradenská místa však nebudou pro žadatele o dotace zpracovávat dokumentaci potřebnou pro účast v OPŽP. Její zpracování je nákladem, který je úspěšnému žadateli hrazen v rámci podpory z OPŽP.
Pilotní RPIM běží již 3 měsíce
Pilotní projekt regionálních poradenských a informačních míst pro oblast zlepšování vodohospodářské infrastruktury odstartoval na začátku května. Zkušenosti získané během provozu v prvních třech měsících potvrzují, že možnosti bezplatné, odborné konzultace projektových záměrů vítají především malé a menší obce.
Zkušení odborníci na vodohospodářskou infrastrukturu prodiskutují se zástupci obcí proveditelnost jejich záměrů, pomáhají jim v orientaci v odborných a legislativních záležitostech, navrhují jim způsoby rozvinutí jejich plánů, doporučují optimální řešení a další postup, popř. spojení sil se sousedními obcemi. U menších obcí jsou samozřejmě také limitujícím faktorem finance, které u tohoto typu projektů jsou značné. Dalším úkolem RPIM-1 je úzká spolupráce s krajskými pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, odbory životního prostředí na krajských úřadech a dalšími odborníky.
Seznam dodavatelů, kteří budou poskytovat služby pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady:
Hlavní město Praha – Ekodomov
Jihomoravský kraj Geotest Brno, a.s.
Karlovarský kraj –  Mott Macdonald Praha, s.r.o.
Královehradecký kraj Mott Macdonald Praha, s.r.o.
Liberecký kraj Envicon, s.r.o.
Moravskoslezský kraj Geotest Brno, a.s.
Olomoucký kraj Energie z obnovitelných zdrojů, o.p.s.
Pardubický kraj OHGS, s.r.o.
Plzeňský kraj Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Středočeský kraj Ekodomov
Ústecký kraj Envicon, s.r.o.
Vysočina Energetická agentura Vysočina

Zdroj: www.sfzp.cz