Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PRV v roce 2009

11/08/08
smf

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV pro rok 2009. Zdroj: www.mze.cz
 

Harmonogram  příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV
 pro rok 2009
 
                                                              6.kolo            10.2.-2.3.2009 do 13 hodin
 
Opatření PRV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 a I.1.1.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.2 Investice do lesů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.4 Pozemkové úpravy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Kontinuální příjem
I.3.4 Využívání poradenských služeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.l.3 Podpora cestovního ruchu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.1 Vzdělávání a informace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* předkládá MAS
 
·        
Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 17.2-2.3.2009 do 13 hodin
 
         7.kolo            9.6.-29.6.2009 do 13 hodin
 
         8.kolo            6.10.-26.10.2009 do 13 hodin