Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prodej pozemků

14/08/08
smf

Na základ daně při prodeji pozemků má vliv celá řada ustanovení zákona o daních z příjmů. Zdroj: Verlag Dashöfer, www.du.cz
 

Prodej pozemků  
Na základ daně při prodeji pozemků má vliv celá řada ustanovení zákona o daních z příjmů.

Uplatnění osvobození a výdajů či nákladů při prodeji pozemků je ukázáno na následujících příkladech.
Příklad 1
Podnikající poplatník zakoupil v roce 1999 pozemky, které vložil do svého obchodního majetku.
Pozemek v oblasti A zakoupil za 120 000 Kč a v roce 2008 prodal za 670 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pozemek je vložen do obchodního majetku, nelze uplatnit osvobození od daně. Do dílčího základu daně podle § 7 zákona o daních z příjmů se prodej pozemku promítne v celkové výši 550 000 Kč.
Pozemek v oblasti B zakoupil za 180 000 Kč a v roce 2008 prodal za 150 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pozemek je vložen do obchodního majetku, nelze uplatnit osvobození od daně. Do dílčího základu daně podle § 7 zákona o daních z příjmů se prodej pozemku promítne v celkové výši 0 Kč, přičemž zdanitelný příjem je 150 000 Kč a daňový výdaj je rovněž 150 000 Kč.
Příklad 2
Nepodnikající poplatník zdědil v roce 2004 pozemky. Nevložil je do svého obchodního majetku ani je nepronajímal.
Pozemek v oblasti A zdědil po babičce, která jej vlastnila 5 let. Pro účely daně dědické byl pozemek oceněn na 120 000 Kč. V roce 2008 jej prodal za 670 000 Kč. Pozemek splňuje test pro uplatnění osvobození od daně, neboť doba držby se zkracuje o dobu, kdy majetek vlastnil zůstavil, který byl příbuzným v řadě přímé.
Pozemek v oblasti B zdědil po tetě, která jej vlastnila 40 let. Pro účely daně dědické byl pozemek oceněn na 120 000 Kč. V roce 2008 jej prodal za 670 000 Kč. Pozemek nesplňuje podmínky pro uplatnění osvobození od daně. Do dílčího základu daně podle § 10 zákona o daních z příjmů se prodej pozemku promítne v celkové výši 550 000 Kč.
Příklad 3
Společnost prodává v roce 2008 za 5 mil. Kč pozemek, který nabyla vkladem společníka v roce 2002, kdy byl oceněn na 3 mil. Kč. Společník měl ve svém účetnictví oceněn pozemek na 400 000 Kč.
Prodej pozemku se promítne do základu daně společnosti ve výši 4,6 mil. Kč, přičemž zdanitelným výnosem je 5 mil. Kč a daňovým nákladem je cena evidovaná u vkladatele, tj. 400 000 Kč. Rozdíl ve výši 2,6 mil. Kč mezi cenou evidovanou u společnosti a u společníka je nedaňovým nákladem.
 Zdroj: Verlag Dashöfer, www.du.cz

Zařazeno v daně a účetnictví