Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nabídka Agrovenkova

12/08/08
smf

Zemědělci se mohou prostřednictvím Agrovenkova o. p. s. na Země živitelce prezentovat svými propagačními materiály. Případné materiály předejte na Agrovenkov – kancelář Agrární komory Ústí nad Orlicí do 20. srpna 2008.

Země živitelka
 
 
V letošním roce probíhá národní výstava „ Země živitelka“ v Českých Budějovicích ve dnech 21.- 26. 8. 2008. Na této výstavě budou mít Krajská informační střediska (KIS) ke své propagaci samostatný stánek v pavilonu B4. Pardubický kraj prostřednictvím Agrovenkova, obecně prospěšné společnosti, bude mít prezentační den v pátek dne 22. srpna 2008. Dávám tímto na vědomí všem zemědělským podnikům a firmám, že se mohou prostřednictvím Agrovenkova o. p. s. na této výstavě prezentovat svými propagačními materiály. Případné materiály předejte na Agrovenkov- kancelář Agrární komory Ústí nad Orlicí do 20. srpna 2008.
Adresa: Agrovenkov, o. p. s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
             mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz    
Telefony:    ing. Šabata:   731 471 711
                 p. Koblížek:   739 055 928
 
 Současně vás zveme k návštěvě stánku KIS
 
 
 
                                                                                 Václav Koblížek
                                                                            předseda správní rady