Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku

04/08/08
smf

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování cross compliance (text příručky platné ke dni 15.7.2008). Zdroj: www.agroporadenstvi.cz
 

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování cross compliance
                                                     (text příručky platné ke dni 15.7.2008)

                     Metodická pomůcka, určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství.

Metodická pomůcka, která se Vám dostává do rukou je určena pro právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství. Cílem pomůcky je seznámit zemědělce s 19-ti evropskými normami a dotčenou českou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí, zajištění nezávadnosti potravin, správného zacházení se zvířaty a rostlinolékařství. Tyto zákonné požadavky dané 19-ti evropskými normami a českou legislativou budou od roku 2009 zemědělští podnikatelé dodržovat a řídit se jimi tak, aby se vyvarovali snížení zemědělských dotací, popřípadě vyloučení ze systému poskytování těchto dotací.
  • Jednotlivé listy v metodické pomůcce slouží k samokontrole podniku při porovnávání.znění platných zákonných požadavků na hospodaření.a.zjištěného reálného stavu při jejich.dodržování v zemědělském podniku.
  • Výsledek samokontroly může sloužit jako podklad pro případnou realizaci přijatých opatření v podniku s cílem naplnit požadované zákonné požadavky na hospodaření v zemědělském podniku.
  • Soubor listů v metodické pomůcce nepředstavuje úplnou.náplň kontroly jednotlivých dozorových státních orgánů.
  • Soubor listů neobsahuje úplné § znění legislativních norem, ale pouze jejich vybrané části, které se týkají dané problematiky. Nelze se na ně proto odkazovat při odvolacích jednáních při snížení dotací, rovněž.tak.při soudních sporech.
  • Tučně vytištěné texty v jednotlivých listech s poznámkou CC se vztahují na problematiku obsaženou přímo v 19-ti směrnicích a nařízeních.EU.  Ostatní texty v listech odpovídají české legislativě  
 
AUTOŘI:          Kontrolní listy připravil kolektiv metodiků – ÚZEI
ZDROJ:            19 evropských norem a související česká legislativa
VYDAL:           Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Slezská 7, PRAHA 2 – Vinohrady, PSČ 120 56, Email:  kcp@uzpi.cz ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky
OPONENTI:   Státní veterinární správa Praha
Česká plemenářská inspekce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Státní rostlinolékařská správa
 

Aktualizace – nitrátová směrnice, veterinární zákon, kontrolní body Cross compliance – v poznámce žlutě označené

                                      Ke stažení (zip)