Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dopady progresívní modulace

04/08/08
smf

V přehledné tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými státy ve financování rozvoje venkova v současnosti a po zavedení modulace. Převzato z : www.asz.cz
 

Dopady progresívní modulace

Zveřejňujeme souhrn dopadu diskutovaného návrhu progresívní modulace. V přehledné tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými státy ve financování rozvoje venkova v současnosti a po zavedení modulace.
Největší zdroje modulací ušetří Francie a Německo, které tak na rozvoj venkova přesunou 537, respektive 441 milionů EUR ročně až do roku 2013. Na základě existujících schémat financování rozvoj venkova bude celková suma v 2. pilíři PRV (nové výzvy) 3,684 miliard EUR, z čehož 1,662 mld. EUR půjde ze zdrojů národních vlád. V celkovém průměru EU to bude znamenat 19,8%-ní nárůst financí na rozvoj venkova (nejvíce si rozvoj venkova polepší v Dánsku, kde bude nárůst o 113%, naopak v EU-10 pouze o 4,1%), průměr EU-15 pak bude nárůst o 26,2%.
Poněkud složitější je situace ve Velké Británii a Portugalsku, kde bude v návaznosti na zavedení povinné modulace sílit tlak na snížení modulace dobrovolné. Protože finance ušetřené povinnou modulací do roku 2013 budou nižší než finance přesouvané na rozvoj venkova nyní díky modulaci dobrovolné, absolutní částka v obálce rozvoje venkova se v těchto zemích v podstatě nezmění.
Z nových členských států se podstatné navýšení financí v obálce rozvoje venkova dotkne pouze Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, kde bude zavedena povinná modulace ve výši 8% pro částky nad 5.000 EUR, dalších 3% pro částky mezi 100.000 – 200.000 EUR na podnik, 6% pro částky 200.000 – 300.000 EUR a 9% pro částky převyšující 300.000 EUR na podnik.
Předpokládaný dopad navržené progresivní modulace v roce 2013 (v mil. EUR):
Stát
Současné financování RV
Nová podoba financování RV
Zdroje EU
Národní zdroje
Celkem
Spoluúčast EU (%)
Modulace
Národní
Celkem
Nárůst (%)
Belgie
54,5
94,5
149
36,6
36,6
63,5
100,1
67,2
Dánsko
61,6
53,4
115
53,6
69,5
60,3
129,8
112,9
Německo
1.131,1
711,2
1.842,3
61,4
440,6
277
717,6
39
Řecko
619,2
229
848,2
73
71,4
26,4
97,8
11,5
Španělsko
1.014,1
966,3
1.980,4
51,2
265,7
246,6
512,3
25,9
Francie
905,7
773,6
1.679,3
53,9
537,5
459,1
996,6
59,3
Irsko
307,2
257,2
564,4
54,4
68,2
57,1
125,3
22,2
Itálie
1.258,2
1.282,8
2541
49,5
222,4
226,7
449,1
17,7
Lucembursko
11,8
36,5
48,3
24,4
2,2
6,8
9
18,6
Nizozemí
66,6
66,6
133,2
50
54,9
54,9
109,8
82,4
Rakousko
511,1
511
1.022,1
50
28,7
28,7
57,4
5,6
Portugalsko
564,1
1.51,9
716
78,8
(32,9)*
0*
0
0
Finsko
271,6
301,1
572,7
47,4
24,7
54,7
79,4
13,9
Švédsko
239,2
274
513,2
46,6
43,6
49,9
93,5
18,2
VB
267,4
267,3
534,7
50
(292,1)*
0,9*
1,8*
0,3
EU-15
7.283,4
5.976,4
13.259,8
54,9
2.191
1.612,6
3.479,5
26,2
Kypr
21
21
42
50
0,6
0,6
1,2
2,9
ČR
418
118,8
536,8
77,9
49,8
14,2
64
11,9
Estonsko
113,3
33,3
146,6
77,3
2,1
0,6
2,7
1,8
Maďarsko
578,7
205,8
784,5
73,8
46,4
16,5
62,9
8
Lotyšsko
151,2
46,6
197,8
76,4
2
0,6
2,6
1,3
Litva
253,6
75,2
328,8
77,1
5,2
1,5
6,7
2
Malta
10,7
3,3
14
76,4
0,1
0
0,1
0,7
Polsko
1.850
557,6
2.407
76,8
27,7
8,3
36
1,5
Slovensko
317,3
95,6
412,9
76,8
20,8
6,3
27,1
6,6
Slovinsko
112
32,2
144,2
77,7
0,8
0,2
1
0,7
EU-10
3.825,8
1.189,4
5.015,2
76,3
155,5
48,8
204,3
4,1
Celkem
11.136
7.465,6
18.601,6
59,9
2.022,4
1.661,6
3.684
19,8
Zdroj: DG AGRI, RV- rozvoj venkova
Vyšlo v Agra Focus – červenec 2008-07-28V
Převzato z : www.asz.cz

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace