Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program „Ovoce do škol“

09/07/08
smf

Evropská komise dnes navrhla zavést v celé Evropské unii program bezplatné distribuce ovoce a zeleniny dětem ve školách. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1116
V Bruselu, dne 8. července 2008
Komise přichází s programem „Ovoce do škol“ v hodnotě 90 milionů eur ročně
Evropská komise dnes navrhla zavést v celé Evropské unii program bezplatné distribuce ovoce a zeleniny dětem ve školách. Na nákup a distribuci čerstvého ovoce a zeleniny do škol by bylo z evropských fondů každoročně vypláceno 90 milionů eur a tyto finanční prostředky by dorovnávaly vnitrostátní fondy těch členských států, které se rozhodnou program využívat. Jde o nejnovější krok v úsilí Komise o zlepšování zdraví a výživy, tak jak to stanoví „Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou“. Cílem programu „Ovoce do škol“ je podpořit správné stravovací návyky u mladých lidí, neboť studie ukazují, že si tyto návyky udržují i později v životě. Kromě bezplatné distribuce ovoce a zeleniny bude program rovněž vyžadovat účast členských států, které by měly vypracovat vnitrostátní strategie včetně výchovných a informačních iniciativ a sdílení nejlepších postupů. Odhaduje se, že 22 milionů dětí v EU trpí nadváhou. Více než 5 milionů dětí je obézních a očekává se, že toto číslo se bude každým rokem zvyšovat o 400 000. V řešení tohoto problému může důležitou úlohu sehrát lepší výživa. Návrh nyní bude předán Radě a Evropskému parlamentu.
„Tento návrh ukazuje, že konkrétní kroky v boji s obezitou bereme vážně,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Poskytnout dětem správné návyky v raném věku je velmi důležité, protože si je ponesou do dalšího života. Hodně našich dětí jí příliš málo ovoce a zeleniny a často ani nevědí, jak mohou být chutné. Abychom si uvědomili, jak vážným problémem je nadváha dětí, stačí se projít jakoukoli hlavní třídou v Evropě. A s tím je třeba něco udělat.“
Návrh programu „Ovoce do škol“ navazuje na závazek přijatý během jednání o reformě společné organizace trhu s ovocem a zeleninou v červnu 2007. Od té doby uskutečnila Komise rozsáhlou veřejnou konzultaci a provedla důkladné posouzení dopadu různých řešení.
Odborníci se shodují na tom, že zdravá výživa může sehrát zásadní roli ve snižování počtu obézních a omezování rizika vážných zdravotních problémů – jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes typu 2 – v dalším životě. Za základ je považována konzumace dostatečného množství ovoce a zeleniny. Světová zdravotní organizace doporučuje denní čistý příjem 400 gramů ovoce a zeleniny na osobu. Většina Evropanů tohoto cíle nedosahuje a trend klesající spotřeby je zřetelný zejména mezi mládeží.
Studie ukazují, že zdravé jídelní návyky se vytvářejí v dětství. Lidé, kteří jedí hodně ovoce a zeleniny v dětství, v tom pokračují i v dospělosti. Ti, kdo jedí ovoce a zeleniny málo, své způsoby obvykle nemění a předávají své zvyky také vlastním dětem. Výzkum rovněž ukázal, že spíše menší množství ovoce a zeleniny konzumují rodiny s nižšími příjmy. Bezplatná distribuce těchto zdravých potravin ve školách proto může znamenat opravdovou změnu, zejména ve znevýhodněných oblastech.
Analýza stávajících vnitrostátních politik a konzultace s odborníky, které provedla Komise, ukazují, že výhody tohoto školního programu mohou být ještě výraznější, pokud bude distribuce ovoce doprovázena informačními a výchovnými opatřeními, díky kterým se děti dozvědí, jak důležité jsou správné stravovací návyky. Rovněž bude podporováno vytváření sítí mezi různými vnitrostátními orgány, které úspěšně uskutečňují programy distribuce ovoce do škol. V některých zemích EU již tyto programy v nejrůznějších formách existují. Ale stále je toho mnoho, co lze udělat, a tento program EU představuje výborný základ pro vytváření nových programů. Komise nabízí ročně na distribuci ovoce a zeleniny do škol 90 milionů eur. Vlády se mohou rozhodnout, zda se zúčastní. Programy jsou spolufinancovány, a to buď v poměru 50:50, nebo v poměru 75:25 v tzv. konvergenčních regionech, kde je HDP na obyvatele nižší. Tyto finanční prostředky nelze využít na vnitrostátní financování stávajících programů, ale jsou určeny na další aktivity, ať už v souvislosti se stávajícími programy, nebo při vytváření úplně nových iniciativ. Pokud členské státy chtějí, mohou samozřejmě dodat další finanční prostředky.
Vnitrostátní orgány by měly vypracovat vnitrostátní strategii ve spolupráci se zdravotnickými a vzdělávacími institucemi, včetně zástupců průmyslu a zájmových skupin, samozřejmě v souladu s vnitrostátními preferencemi. Programy by byly zahájeny na začátku školního roku 2009/2010.
Komisařka Fischer Boelová dnes slavnostně zahájila program „Ovoce do škol“ na německé škole Falkenhausschule (Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23, Kehl). Fotografie a videozáznam jsou k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Informace a dokumenty týkající se programu „Ovoce do škol" jsou k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm