Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinné ručení

25/07/08

Povinné ručení

Povinné ručení
Zdroj: Česká asociace pojišťovenwww.cap.cz
 
Praha, 2. 6. 2008 – Od 1. června 2008 pojišťovny k nově sjednanému pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla vystavují jako jediný doklad o sjednaném pojištění pouze tzv. Zelenou kartu. Doposud kromě této karty klient obdržel i samostatný doklad o pojištění vozu.
Nedávno přijatá novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přinesla z praktického pohledu běžného řidiče-motoristy významnou změnu. Novela zákona zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění, který byl řidič povinen předložit při registraci vozidla nebo byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Nově bude každý řidič povinen mít u sebe už jen tzv. Zelenou kartu. Ta bude zároveň sloužit také jako doklad pro registraci vozu.
„Pojištění vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy. Bezprostředně po sjednání pojištění vystaví pojišťovna klientovi tzv. Zelenou kartu, která bude sloužit k prokazování sjednaného pojištění nejen v zahraničí, ale i v České republice,“ říká Tomáš Síkora z České asociace pojišťoven.
Zelenou kartu lze charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.