Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Když zaměstnanec škodí

03/07/08
smf

Jestliže zaměstnanec prokáže, že ztrátu svěřeného předmětu nezavinil, může se zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti. Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Když zaměstnanec škodí  
Třeba tím, že ztrácí svěřené věci, je povinen nahradit vzniklou škodu. A zaměstnavatel mu jeho zavinění nemusí prokazovat.

Stejně jako u odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách se u odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů zavinění zaměstnance předpokládá a zaměstnavatel je nemusí v konkrétním případě prokazovat. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zatímco svěřené hodnoty je zaměstnanec povinen vyúčtovat, v druhém případě je zaměstnanec povinen svěřený předmět vydat a v případě jeho ztráty nahradit vzniklou škodu.
Jestliže zaměstnanec prokáže, že ztrátu svěřeného předmětu nezavinil, může se zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti. Důvodem může být například skutečnost, že ke ztrátě svěřeného předmětu došlo prokazatelně zaviněním jiné osoby nebo v případě, že zaměstnavatel nevytvořil zaměstnanci sjednané pracovní podmínky, které by ztrátě předmětu zabránily.
Nejčastěji se předměty svěřují na písemné potvrzení. Předmět je v něm zapotřebí pokud možno přesně označit. Jde o předmět, který zaměstnanec osobně využívá a který má možnost zabezpečit.  Hodnota svěřených předmětů vydávaných na písemné potvrzení bude zpravidla nižší než 50 000 Kč. Pokud by však jejich cena tuto částku převyšovala, může být předmět svěřen jen na základě podepsání dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Musí být uzavřena písemně pod sankcí její neplatnosti. Může se uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 18 roků.
Možnost zproštění odpovědnosti zaměstnance dopadá i na tyto případy. Pokud zaměstnanec svěřený předmět nevydá, může se zaměstnavatel domáhat, aby předmět vrátil. Náhradu škody může požadovat za předpokladu, že mu zaměstnanec svěřený předmět nevrátil nebo se předmět ztratil. Poškození předmětu může být důvodem k požadování náhrady škody podle zásad o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu, kdy musí zaměstnavatel prokázat zaměstnancovo zavinění.
Částku 50 000 Kč může vláda svým nařízením zvýšit.
POZOR – Ani na základě písemného potvrzení, ani dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů nelze zaměstnanci svěřovat různá vybavení kanceláří nebo pracovišť nábytkem nebo osobní automobil, popřípadě i věci, k nimž mají volný přístup i jiné osoby než zaměstnavatel.
Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví