Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

25/07/08
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

V rámci 3. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) bylo zaregistrováno celkem 1908 požadavků. Státní zemědělský intervenční fond dotaci přiznal u 1215 žádostí a vyhověl tak téměř v 64 % případů, které bylo možné pokrýt finančními prostředky uvolněnými v rámci 3. kola PRV Ministerstvem zemědělství. Celkem bude úspěšným žadatelům v rámci třetího kola vyplaceno téměř 2,79 miliardy korun.
V příloze uvádíme tiskovou zprávu pro schválené žadatele ze 2.kola PRV, kteří podepsali Dohodu o poskytnutí dotace z PRV.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF