Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

04/07/08
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Státní zemědělský intervenční fond dne 3.7.2008 schválil 171 Žádostí o dotaci v rámci třetího kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu v celkové výši podpory 354.923.820,- Kč.
 
Státní zemědělský intervenční fond dne 3.7.2008 schválil 462 Žádostí o dotaci v rámci třetího kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory 1.230.987.345,- Kč.
 
Státní zemědělský intervenční fond dne 3.7.2008 schválil Žádostí o dotaci v rámci třetího kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření osy II (projektová opatření) – podopatření II.2.4.1. a podopatření II.2.4.2.