Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 9

06/06/08

za období 26.5. – 1.6. 2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633
 
Praha, 3.6. 2008
 
 
1. Počasí
Ve sledovaném období bylo většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami, v odpoledních a večerních hodinách byly zaznamenány zejména v závěru týdne lokální bouřky. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí +10 až +15°C, denní teploty byly naměřeny v rozmezí +22 až +31°C.
 
2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
V ohniscích trvaleji zamokřených porostů jarních ječmenů v okresech Kladno a Trutnov se projevila nedostatečná výživa rostlin, ječmeny žloutnou a zaostávají v růstu. Zaschlé špičky klasů vlivem sucha byly pozorovány v okrese Příbram (Dobříšsko, Březnicko). Vlivem intenzivních srážek byly zaznamenány polehlé porosty řepek a ozimých pšenic v okrese Kladno a místy na jižní Moravě.
 
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 33 – 61)
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Brno-venkov (Moravské Knínice) a Klatovy (Hradešice).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Brno-venkov (Moravské Knínice), Kroměříž (Drahlov u Jarohněvic), Semily (Mašov u Turnova), Vyškov (Ivanovice na Hané).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okrese Jičín (Robousy).
Lokálně silný výskyt světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) byl pozorován např. v okresech Kladno a Opava (Vršovice).
Lokálně střední výskyty padlí pšenice (Blumeria graminis) a tečkované listové skvrnitosti pšenice /braničnatky pšeničné/ (Mycosphaerella graminicola) byly zaznamenány např. v okrese Kladno.
Lokálně střední výskyty larev kohoutků (Oulema spp.) byly zaznamenány např. v okrese Břeclav (Němčičky, Bořetice, Lednice, Březí).
První výskyt kyjatky osenní (Sitobion avenae) v klasech byl sledován okresech Břeclav (28.5.Lednice) a Kroměříž (26.5).
Další výskyty larev plodomorky pšeničné (Contarinia tritici) byly zjištěny okresech Břeclav (27.5. Němčičky) a Prostějov (Němčice na Hané).
První výskyt třásněnek (Thysanoptera) v klasech byl pozorován v okrese Břeclav (27.5. Němčičky, Bořetice).
JEČMEN OZIMÝ (RF 55 – 69)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Blansko (Blansko, Dolní Lhota), Český Krumlov (Stradov u Kaplice), Havlíčkův Brod (Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, Květinov, Okrouhlice, Okrouhlička), Cheb (Cheb, Křižovatka), Jičín (Úlibice), Karviná (Dolní Lutyně), Klatovy (Kolinec), Kroměříž (Zlámanka), Náchod (Chlístov u Hořiček, Starý Ples), Plzeň-jih (Spálené Poříčí), Příbram (Bohutín, Lazsko, Pročevily), Rokycany (Hlohovice, Kařez), Rychnov nad Kněžnou (Štěpánovsko), Semily (Jilemnice, Smrčí u Semil), Třebíč (Bačkovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Radotice).
Lokálně střední výskyt síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byl sledován např. v okresech Břeclav, Jeseník a Přerov.
Ohniskově střední výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl pozorován např. v okresech Přerov (Lazníky), Vsetín (Valašské Meziříčí); ojediněle až silné výskyty byly zjištěny v okrese Frýdek-Místek (Baška).
První výskyt prašné snětivosti ječmene (Ustilago tritici f. sp. hordei) byl zjištěn v okresech Třebíč a Znojmo.
Lokální poškození klasů třásněnkami (Thysanoptera) bylo sledováno např. v okrese Kladno.
Lokálně střední výskyt larev kohoutků (Oulema spp.) byl pozorován např. v okrese Břeclav.
 
JEČMEN JARNÍ (RF 32 – 51)
Střední až silný výskyt síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byl sledován u náchylných odrůd v okresech Kladno a Rakovník.
První výskyt obecné krčkové a kořenové hniloby ječmene (Fusarium spp.) byl pozorován v okrese Hodonín (26.5. Moravský Písek).
První výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl pozorován např. v okrese Hodonín (26.5. Lipov); ojediněle střední výskyt byl zjištěn v okrese Kroměříž (Lubná).
Silné výskyty mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) a kyjatky osenní (Sitobion avenae) byly zjištěny v okrese Hradec Králové (Mžany, Mokrovousy, Sadová); střední výskyty mšic (Aphidoidea) včetně kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl sledován v okresech Jičín (Drahoraz) a Svitavy (Litomyšl).
Střední výskyt larev kohoutka modrého (Oulema galleciana) byl hlášen v okrese Hradec Králové (Horní Černůtky, Sadová).
 
KUKUŘICE
Lokálně silný výskyt osenice polní (Agrotis segetum) byl sledován v okrese Vyškov (Drnovice).
 
LUSKOVINY
 
HRÁCH (RF 19 – 34)
Lokálně silný výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byl pozorován v okrese Břeclav (Němčičky, Lednice, Mikulov); střední výskyt v okrese Kladno, Ústí nad Orlicí (Lanškroun, Vysoké Mýto).
První výskyt obaleče hrachového (Cydia nigricana) ve feromonových lapácích byl zjištěn v okrese Třebíč.
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 63 – 69)
První výskyty alternariové skvrnitosti brukvovitých (Alternaria brassicae) byly zjištěny v okrese Kladno.
Lokálně střední výskyty larev bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) byl sledován v okresech Kladno, Jindřichův Hradec (Dunajovice, Stráž nad Nežárkou), Břeclav, Jeseník (Javorník, Bílý Potok); střední až silný výskyt byl zaznamenán v okrese Vsetín (Lešná, Lhota u Valašského Meziříčí).
 
MÁK
Všeobecně střední výskyty plísně máku (Peronospora arborescens) přetrvaly v okrese Kroměříž.
Lokálně střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zaznamenán např. v okresech Kladno a Karviná.
 
SLUNEČNICE
První výskyt larev mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) byl zjištěn 13.5. v okrese Uherské Hradiště (Uherský Brod).
 
OKOPANINY
 
CUKROVKA (RF 16 – 19)
Lokálně až silný výskyt kolonií mšice makové (Aphis fabae) byl pozorován v okrese Kladno.
Ojedinělý první výskyt vajíček květilky řepné (Pegomyia betae) byl zjištěn v okresech Blansko (28.5. Rájec –Jestřebí), Přerov a Olomouc.
 
KRMNÁ ŘEPA
Lokálně silné výskyty mšice makové (Aphis fabae) byl sledován u drobných pěstitelův okrese Brno-město.
 
BRAMBORY (RF 51-61)
První výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) byl zaznamenán 26.5. v okrese Hodonín (Židovice).
Silné výskyty brouků a první výskyt vajíček mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byly zjištěny 24.5. v okresech Olomouc (Náměšť na Hané), Kutná Hora (Svatý Mikuláš a Záboří nad Labem). První výskyt larev byl sledován v okresech Břeclav (27.5. Němčičky), Brno-venkov (Popovice) a Uherské Hradiště (Polešovice).
 
CHMEL
Silný výskyt mšice chmelové (Phorodon humuli) byl sledován např. v okrese Rakovník.
 
ZELENINA
První výskyt kolonií mšice broskvoňové (Myzus persicae) byl zaznamenán 27.5. na paprice v okrese Vyškov
Lokálně střední výskyt dřepčíků (Phyllotreta) byl zjištěn na zelí v okrese Opava (Otice, Moravské Hoštice) a Vsetín (Lešná).
Silný výskyt květilky cibulové (Delia antiqua) byl sledován u drobných pěstitelů na cibuli okrese Zlín.
Velmi silné poškození slimáky (Limacidae) bylo zaznamenáno plošně např. na okurkách, salátech u drobných pěstitelů v okrese Beroun.
OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ
Všeobecně střední výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)byly pozorovány na jižní Moravě; střední až silné výskyty byly sledovány např. v okrese Příbram a na severní Moravě a ve Slezsku.
Další výskyt strupovitosti jabloně (Ventura inaequalis) na plodech byl zaznamenán v okresech Pardubice (Svinčany), Hodonín (Mikulčice) – na lokalitách s výskytem v minulém období bylo pozorováno šíření choroby; lokálně střední až silné výskyty byly zjištěny v okrese Příbram; silný výskyt byl zjištěn u drobných pěstitelů v okrese Svitavy (Litomyšlsko).
Střední výskyty mšice jabloňové (Aphis pomi) převládaly v celé oblasti jižní Moravy a na severní Moravě a ve Slezsku v okresech Bruntál, Karviná, Opava a Přerov.
Silné nálety obaleče jablečného (Cydia pomonella) byly sledovány ve feromonových lapácích téměř v celé oblasti jižní Moravy a na severní Moravě a ve Slezsku v okresech Jeseník, Nový Jičín, Přerov, Šumperk, Jičín (Úlibice) a Chrudim (Podlíšťany).
Silné nálety obaleče jabloňového (Hedya nubiferana) byly sledovány ve feromonových lapácích např. v okresech Mladá Boleslav (Týnec).
Lokálně střední poškození plodů larvami pilatky jablečné (Hoplocampa testudinea) bylo zaznamenáno v okrese Břeclav (neošetřované výsadby).
HRUŠEŇ
Další výskyty rzi hrušně (Gymnosporangium sabinae) byly zaznamenány v zaznamenány v okresech Brno-město, Prostějov, Uherské Hradiště a Zlín.
Silně poškozené listy hálčivcem hrušňovým (Phytoptus pyri) byly pozorovány na mladé výsadbě v okrese Pardubice (Svinčany).
Lokálně silný výskyt mery skvrnité (Cacopsylla pyri) byl zjištěn v okrese Přerov (sady Týn).
Holožír způsobený larvami bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) byl sledován v okrese Mladá Boleslav (Bezděčín).
SLIVOŇ
Lokálně střední výskyty mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) byly pozorovány v okresech Brno-město, Hodonín, Kroměříž a Jeseník.
První výskyt vajíček obaleče švestkového (Cydia funebrana) byl sledován v okrese Břeclav (27.5. Němčičky); střední výskyt samců ve feromonovém lapáku byl zaznamenán v okrese Mladá Boleslav (Týnec), Ústí nad Orlicí (Javorník u Vysokého Mýta); střední až silné nálety byly zaznamenány v okresech Bruntál, Jeseník, Olomouc, Opava, Přerov, Šumperk a Vsetín; silný nálet byl sledován v okrese Havlíčkův Brod (Perknov).
 
TŘEŠEŇ, VIŠEŇ
Lokálně střední až silné výskyty moniliniové spály třešně, višně (Monilinia spp.)byly zjištěny hlavně u neošetřených stromů v okresech Přerov a Olomouc, střední výskyt v okresech Svitavy (Poličsko, Svitavsko) a Semily (Jilemnice, Turnov).
První výskyt dospělců vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) byl zjištěn v okrese Břeclav (8.5. Mikulov) a Uherské Hradiště (Buchlovice).
MERUŇKA
Lokálně střední až silné výskyty moniliniové spály meruňky (Monilinia spp.)byly zjištěny hlavně v okresech Přerov a Olomouc u neošetřených stromů.
BROSKVOŇ
Střední výskyty kadeřavosti broskvoně (Taphrina deformans) byly zaznamenány v okresech Tábor (Tábor, Planá nad Lužnicí), Písek (Kestřany); střední až silné výskyty byly pozorovány ve většině okresů na severní Moravě a ve Slezsku; silný výskyt byl sledován v okresech Chrudim a Náchod.
 
OSTATNÍ
Střední výskyt rzivosti růže (Phragmidium mucronatum) byl zjištěn na planých růžích v okrese Beroun (Králův Dvůr, Beroun).
Silný výskyt padlí růže (Sphaerotheca pannosa var. rosae) byl zaznamenán na méně odolných odrůdách růží v celém okrese Kutná Hora.
Silný výskyt černé skvrnitosti růže (Diplocarpon rosae) byl sledován na růžích (náchylné odrůdy) v zahrádkách v okrese Příbram.
Lokálně až střední výskyty vlnovníka ořešákového (Aceria erineus) na ořešáku královském byly sledovány v zahrádkách v okrese Jičín (Jičín, Robousy, Úlibice); první výskyt byl pozorován v okrese Písek (Písek).
Silný výskyt plžů (Gastropoda) byl zjištěn na zahradách v okrese Mladá Boleslav (Březinka).
 
3. Závěr
Vlivem intenzivních srážek místy polehly porosty ozimých pšenic a řepek. Stále byly zaznamenávány střední až silné výskyty různých druhů mšic (Aphidoidea) na všech druzích hostitelů a střední a silné nálety obalečů (Tortricidae).
Byly zaznamenány první výskyty plísně bramboru (Phytophthora infestans) a silné výskyty mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata).
S příchodem dalších srážek (dle předpovědi počasí) lze předpokládat zvýšení infekčního tlaku houbových chorob.
 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 
 
 
Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová