Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výpověd a pracovní neschopnost

03/06/08
smf

V praxi se občas vyskytuje případ, že zaměstnanec, který dostal výpověď, je následující den uznán dočasně práce neschopným zpětně.  Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Když se do výpovědi připlete pracovní neschopnost  
V praxi se občas vyskytuje případ, že zaměstnanec, který dostal výpověď, je následující den uznán dočasně práce neschopným zpětně.

Výpovědí může pracovní poměr rozvázat zaměstnanec i zaměstnavatel. Musí mít písemnou formu a být doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která je nejméně dvouměsíční.
V souvislosti s výpovědí  má význam institut ochranné doby(§ 53 ZP), v níž  zaměstnavatel zásadně nesmí dát zaměstnanci výpověď (např. doba pracovní neschopnosti, těhotenství, čerpání mateřské a rodičovské dovolené). Pokud by byla dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní nezapočítává, a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení doby ochranné. V případě, že zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na takovém prodloužení  netrvá, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, i kdyby to bylo v době ochranné.
V praxi se občas  vyskytuje případ, že zaměstnanec, který dostal výpověď, je následující den uznán dočasně práce neschopným zpětně.
Příklad č. 4
Zaměstnanci byla doručena výpověď podle § 52 písm. c) ZP (pro nadbytečnost) 5. 3. 2008. Následující den nepřišel do práce a oznámil, že je nemocný. Na dokladu o pracovní neschopnosti vystaveném 6. 3. bylo uvedeno, že je práce neschopným od 3. 3. 2008.
V tomto případě je  výpověď platná. Podmínky její platnosti se totiž posuzují, ke dni, kdy byla doručena, a ke skutečnostem, které nastaly poté,  se již nepřihlíží. Ochranná doba vztahující se k dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance začíná běžet až dnem, kdy lékař rozhodne o jeho pracovní neschopnosti (tj. 6. 3.); na tom nic nemění ani skutečnost, že lékař využije svého oprávnění a uzná zaměstnance dočasně neschopným dřívějším dnem (tj. zpětně).
Tak tyto případy řeší i soudy:
„Z hlediska zákazu výpovědi (§ 53 odst. 1 písm. a) je rozhodující dobou den, kdy bylo rozhodnuto o tom, že zaměstnanec je dočasně neschopen vykonávat pro nemoc nebo úraz dosavadní zaměstnání; z toho hlediska není významná skutečnost, že lékař dodatečně se zpětnou účinností uznal zaměstnance práce neschopným dřívějším dnem shodným se dnem doručení výpovědi, až v době po doručení výpovědi." (R 42/2002)
30.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví