Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Setkání na chatě Hvězda Andrlův Chlum

09/06/08
smf

Zemědělský svaz a AK Ústí nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat na setkání s Ing. Ludmilou Müllerovou, senátorkou za Ústeckoorlicko, Ing. Jiřím Hanušem, místopředsedou Zem. výboru PS PČR a Ing. Petrem Šilarem, členem Rady Pardubického kraje.

Zemědělský svaz Ústí nad Orlicí
Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí
 
 
dovolujeme si Vás pozvat na setkání s
 
 
Ing. Ludmilou Müllerovou, senátorkou za Ústeckoorlicko
 
 
Ing. Jiřím Hanušem, poslancem, místopředsedou Zemědělského výboru
PS PČR
 
Ing. Petrem Šilarem, členem Rady Pardubického kraje, zodpovědným
za zemědělství, životní prostředí a venkov
 
 
které se koná
 
v pondělí 9. června 2008 od 10,00 hodin
v restauraci chata Hvězda Andrlův Chlum u Ústí nad Orlicí
 
Počet účastníků není omezen.
Případné dotazy předložte do kanceláře úřadu.
 
 
Svoji účast, prosím, potvrďte přiloženou návratkou nejpozději do 5. června 2008 na adresy: Zemědělský svaz, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí; telefon, fax 465 524 214; mail agr.kom@wo.cz  
____________________________________________________________
                               návratka- setkání 9. 6. 2008 Andrlův Chlum
 
 
název firmy, jméno…………………………………………………………
 
 
počet účastníků     ………………………………………………………..
 
 
 
                                                  ______________________________
                                                                       podpis