Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ryby už brázdí vody poldru v Žichlínku

18/06/08
smf

Pstruzi, střevle potoční, líni a další druhy ryb vysadili v pátek 13. června rybáři v poldru na Moravské Sázavě v Žichlínku. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 
 

Stovky kilogramů ryb už brázdí vody poldru v Žichlínku
 

Pstruzi, střevle potoční, líni a další druhy ryb vysadili v pátek 13. června rybáři v poldru na Moravské Sázavě v Žichlínku. Ukončili tak další etapu revitalizace území, které má ochránit obyvatele před velkou vodou.
„Poldr v Žichlínku je jednou z nejdůležitějších staveb protipovodňové ochrany a je největším poldrem v rámci České republiky. Jeho účinek se při povodních projeví na celém toku Moravské Sázavy i Moravy. Poldr je také významným krajinotvorným a revitalizačním prvkem v ekosystému Lanškrounska,“ vysvětlil radní pro životní prostředí Petr Šilar, který si v prostoru poldru dal sraz s rybáři a osobně jim pomohl ryby vysadit. Pstruzi a střevle putovali do tekoucí vody, líni si nový domov hledají v několika rybníčcích. Pardubický kraj na tuto akci přispěl dotací ve výši 200 tisíc korun.
Stavba poldru, který v době povodní pojme až 6 mil. m3 vody, začala v květnu 2006. Rozkládá se na ploše 166 ha, výše sypané hráze o délce cca 2,2 km dosahuje téměř 7 metrů. Náklady na vybudování hráze dosáhly 280 mil. Kč.