Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Region Orlicko – Třebovsko

26/06/08
smf

Na valné hromadě svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se jeho novým členem stal Rybník. Diskutovalo se o cyklostezkách.Autor: Šárka Mikulecká , zdroj: www.orlicky.denik.cz
 

Rybník rozšířil mikroregion
Dlouhá Třebová – Na valné hromadě svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se jeho novým členem stal Rybník. Diskutovalo se o cyklostezkách.
   Před několika dny se uskutečnila valná hromada svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko v Dlouhé Třebové. Do svazku vstoupil Rybník, obec ležící nedaleko České Třebové, který tak zvýšil počet členů na 20 obcí a 3 města. 
Hlavní motivací pro začlenění obce do mikroregionu bylo její zviditelnění především v rámci turistického ruchu. Dříve se členem stát odmítala, protože mikroregion podporoval severní variantu trasy rychlostní komunikace R 35, která byla pro Rybník nepřijatelná. „Když už je trasování vyjasněné, zábrany pominuly a my se chceme také podílet na rozvoji regionu,“ vysvětlil starosta Rybníku Libor Zajíček a naznačil první plány obce v regionu: „Cyklostezky jsou první věcí, do které by se obec chtěla zapojit. Cyklo〜stezka tudy vede, ale je nutné zvýšit propagaci, máme tu naučnou stezku Údolím Skuhrovského potoka a další. Doposud jsme nebyli vedeni ani v publikacích mikroregionu, tam jsme neexistovali, a to chceme zlepšit.“
 Kromě tradičních náležitostí se na valné hromadě diskutovalo o pokračování projektu cyklostezek. Podle předsedy svazku obcí Luboše Bäuchela je v plánu „dotáhnout“ stezku do Chocně, pracuje se na úseku Ústí nad Orlicí – Potštejn, je zadaná studie na úsek Ústí nad Orlicí – Litomyšl Hrádoveckým údolím a vážně se hovoří i o úseku Česká Třebová – Svitavy. „Dále jsme hovořili o Programu obnovy venkova Pardubického kraje, kde se stanovovala témata,“ uzavřel ústecký místostarosta Bäuchel.
Autor: Šárka Mikulecká , zdroj: www.orlicky.denik.cz