Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prodej nemovitosti – přiznání k dani z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí

05/06/08
smf

Zatímco podání přiznání k dani z převodu nemovitostí je povinen podat prodávající, přiznání k dani z nemovitostí je povinností nového vlastníka.Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej nemovitosti – přiznání k dani z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí  
  query: update data set data_viewcount=data_viewcount+1 where data_id=191398 0.00091400000000008 sec Zatímco podání přiznání k dani z převodu nemovitostí je povinen podat prodávající, přiznání k dani z nemovitostí je povinností nového vlastníka.

S prodejem nemovitostí jsou kromě povinnosti vypořádat daň z příjmů na straně prodávajícího, není-li příjem osvobozen, svázané též povinnosti podat přiznání k majetkovým daním – k dani z převodu nemovitostí a k dani z nemovitostí.

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající nemovitosti. Povinnost podat přiznání k dani z převodu nemovitostí vzniká do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je vklad vlastnického práva zapsán. Přílohou přiznání je originál nebo notářem ověřená kopie kupní smlouvy a znalecký posudek vypracovaný pro účely daně z převodu nemovitostí.
Přiznání k dani z nemovitostí je povinen do 31. ledna podat nový vlastník nemovitostí, pokud byl do konce předchozího roku proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  a nabyvatel byl k 1. lednu vlastníkem nemovitosti. Pokud byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí v předchozím roce a do 31. prosince nebylo o povolení vkladu rozhodnuto, pak má nový vlastník povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad práva zapsán.
Příklad
Pan Starý prodal svůj dům se zahradou panu Novému. Návrh na vklad podali na katastru nemovitostí v listopadu roku 2007. V lednu roku 2008 jim byla doručena z katastru nemovitostí kupní smlouva s vyznačením dne provedení vkladu v lednu 2008 a jeho účinností od listopadu 2007.
Pan Starý má povinnost podat do konce dubna 2008 přiznání k dani z převodu nemovitostí.
Pan Starý má povinnost podat do konce dubna 2008 přiznání k dani z nemovitostí. Poplatníkem daně z nemovitostí za rok 2008 je již pan Nový, neboť k 1. lednu 2008 byl vlastníkem koupených nemovitostí.
Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazeno v daně a účetnictví