Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PGRLF pomáhá zemědělcům

30/06/08
smf

PGRLF pomohl zemědělcům dosáhnout na miliardy korun. Zdroj: www.mze.cz
 

PGRLF pomohl zemědělcům dosáhnout na miliardy korun
 
Investice do zemědělské techniky a půdy přesáhly v ČR díky podpoře Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) v loňském roce 5 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2007, kterou dnes vládě předložil ministr zemědělství Petr Gandalovic.
 
Hlavní činností, na kterou se PGRLF v roce 2007 soustředil, byly podpory směřující do zemědělského sektoru ve formě poskytování subvencí části úroků z komerčních úvěrů.
V roce 2007 bylo schváleno 2 034 žádostí s celkovou poskytnutou podporou ve výši 710 604 tisíc korun. Ke zpracování dále zůstává dalších 332 žádostí z roku 2007 s celkovou předpokládanou výší podpory 100 494 tis. korun.
 
Díky podpoře PGRLF  bylo vloni  do resortu zemědělství načerpáno 5 374 mil. korun formou úvěrů na nákup zemědělské techniky a půdy. Za celou dobu působení PGRLF byla suma načerpaných úvěrů vyčíslena na 112,9 mld. korun. Pro zabezpečení tohoto objemu  Fond přitom poskytl částku 20,5 mld. korun.
 
Druhou oblastí je finanční podpora pojištění zemědělců. Fond ji začal poskytovat v roce 2004, kdy navázal na poskytování této podpory státem prostřednictvím MZe. V roce 2007 bylo zpracováno 5 229 žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 273 mil. korun. Od roku 2004 bylo schváleno celkem 14 556 žádostí a byla vyplacena podpora 887 mil. Kč.
 
Prostředky pro výplaty podpor Fond do roku 2005 získával ze státního rozpočtu prostřednictvím MZe. Od roku 2006 byly tyto prostředky částečně a od roku 2007 plně hrazeny z vlastních zdrojů Fondu.
 
„Podle našich dosavadních zkušeností jsou tyto podpory zemědělskou veřejností vnímány velmi pozitivně. Prostřednictvím Agrární komory a dalších profesních organizací jsme zaregistrovali  zvyšující se zájem o programy PGRLF,“ uvedl ministr Gandalovic.
 
V minulých letech byl Fond administrátorem povodňových půjček na finanční výpomoci při záplavách v letech 1997, 1998 a 2002. Fond také spravuje pohledávky za klienty z titulu úhrady garancí při nesplácení úvěrů klientem a postoupených pohledávek a majetkové účasti, které byly v minulosti převedeny nebo nakoupeny od Fondu národního majetku.
           
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality, PGRLF