Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pardubický kraj představil novou strategii cestovního ruchu

17/06/08
smf

Novou strategii cestovního ruchu představil Pardubický kraj na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek 12. června na zahradě pardubické Vily Pavla, kde sídlí nově vzniklá Destinační společnost Východní Čechy.  Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Pardubický kraj představil novou strategii cestovního ruchu
 

Novou strategii cestovního ruchu představil Pardubický kraj na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek 12. června na zahradě pardubické Vily Pavla, kde sídlí nově vzniklá Destinační společnost Východní Čechy. Součástí této prezentace bylo také odhalení vizuálního stylu propagace regionu.
„Nová strategie stojí na třech pilířích: úzké spolupráci s podnikateli a dalšími partnery v cestovním ruchu v rámci Destinační společnosti Východní Čechy, marketingu zaměřeném na konkrétní cílové skupiny a využívání moderních metod propagace, například internetu, speciálních akcí pro cestovní kanceláře a podobně. Výrazným impulsem byl pro nás fakt, že do Pardubického kraje by měly v nejbližší době přijít desítky miliónů korun na propagaci a více než půl miliardy korun pro infrastrukturu cestovního ruchu z fondů Evropské unie. Chceme tyto zdroje efektivně investovat, aby přinesly cestovnímu ruchu v kraji co nejvyšší užitek,“ vysvětloval radní Pardubického kraje Miloslav Macela.
O tom, že je Pardubický kraj atraktivní destinací, bude turisty přesvědčovat společná agentura kraje, sdružení obcí, podnikatelských svazů, významných podnikatelských subjektů a pořadatelů akcí mezinárodního významu. Založením Destinační společnosti Východní Čechy dojde také k úsporám veřejných prostředků určených na provoz odboru cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje.
 „Vznik Destinační společnosti Východní Čechy byl systematicky a dlouhodobě připravován. Vycházeli jsme ze zkušeností zahraničního i českého destinačního managementu. Naší snahou je především vytvořit jednotný marketing pro propagaci Pardubického kraje a zapojit do těchto aktivit všechny soukromé i veřejné subjekty působící v oblasti cestovního ruchu,“ doplnila Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy.
Členy Destinační agentury Východní Čechy jsou Pardubický kraj, Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu cestovního ruchu, Českomoravské pomezí, Králický Sněžník o.p.s., Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s., Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, East Bohemian Airport a.s., Dostihový spolek a.s., Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Smetanova Litomyšl o.p.s. a Klub českých turistů Pardubický kraj.

Zařazeno v Vzdělávání