Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Motivační životní pojištění

11/06/08
smf

Poskytujete zaměstnancům příspěvek na životní pojištění? Přečtěte si, zda by u vás finanční úřad nenašel nedostatky v jeho posuzování. Zdroj: Česká daňová správa

Motivační životní pojištění  

Poskytujete zaměstnancům příspěvek na životní pojištění? Přečtěte si, zda by u vás finanční úřad nenašel nedostatky v jeho posuzování.

Finanční úřad provedl u právnické osoby – obchodní společnosti za zdaňovací období 2003 a 2004 daňovou kontrolu, a to kontrolu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
V kontrolovaných obdobích měl plátce uzavřenou rámcovou smlouvu o motivačním životním pojištění. Pojistné bylo sjednáno mezi pojišťovnou a plátcem jako pojistníkem na dobu 60 měsíců, oprávněnou osobou pro případ dožití byl poplatník. Plátce nezahrnul do úhrnu příjmů poplatníků a nezdanil částky pojistného zaplacené na pojištění.
Finanční úřad uvedený nepeněžitý příjem posoudil jako  jinou formu plnění prováděnou zaměstnavatelem  za zaměstnance dle ustanovení § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Na základě porušení ustanovení  § 6 odst. 1 písm. d) a odst. 3, dále ustanovení § 6 odst. 13 v návaznosti na ustanovení § 38h odst. 1, 2 a 5 zákona o daních z příjmů byla plátci předepsána k přímému placení daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve výši statisíců korun.  
9.6.2008 query: select top 1 source_title from source where source_id=195 0.00029699999999999 sec query: select top 1 source_url from source where source_id=195 0.00026500000000007 sec , Zdroj: Česká daňová správa

Zařazeno v daně a účetnictví