Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komisařka Fischer Boelová hájí GMO

17/06/08
smf

Komisařka EU pro zemědělství Fischer Boelová se vyslovila pro větší rozsah používání genových technik v zemědělství. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Komisařka Fischer Boelová hájí GMO

Komisařka EU pro zemědělství Fischer Boelová se vyslovila pro větší rozsah používání genových technik v zemědělství.  
Komisařka EU pro zemědělství Mariann Fischer Boelová se v rozhovoru pro německý časopis „Zeit“ vyslovila pro větší rozsah použití genových technik v zemědělství, které by se mohly stát východiskem z potravinové krize: „Obecně nejsem proti použití geneticky modifikovaného osiva“. Nutným předpokladem samozřejmě je, že nevznikne lidem ani životnímu prostředí žádné nebezpečí. Již dnes 80 % sóji importované do EU z Jižní Ameriky bylo vypěstováno z geneticky modifikovaného osiva. „Když bychom rezignovali na dovozy osiva z Latinské Ameriky, nemohli bychom se již podílet na agrárním obchodu ve světovém měřítku“, prohlásila komisařka. Nakonec by se dovezlo maso z Jižní Ameriky – „maso zvířat krmených GM krmivy, která není Evropě povoleno zkrmovat“.
EU-Agrarkommissarin Fischer Boel plädiert pro Gentechnik.[cit. 2008-06-12],