Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

27/06/08
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót v měsíci květnu 2008
Hlášení o změnách zaslané poštou bude požadováno vždy s úředně ověřeným podpisem žadatele/příjemce dotace.
Národní značka kvalitních potravin KLASA připravila pro spotřebitele unikátní projekt. Pomocí krátkých televizních spotů chce upozornit na nejčastější mýty a omyly, které se týkají potravin. Seriálem provází dvojice kontrolorů, která uvádí mýty na pravou míru. Národní značka kvality KLASA tak plní jedno ze svých hlavních poslání a pomáhá spotřebitelům orientovat se v široké nabídce potravin.
Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna „Žádost o proplacení výdajů“ pro opatření 3. kola příjmu žádostí.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF