Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co trápí zemědělce na Orlickoústecku

11/06/08
smf

Počátkem týdne se na Andrlově chlumu setkali zemědělci a představitelé obcí s politiky. Autor: Redakce (re, miš) , zdroj: www.orlicky.denik.cz
 

Co trápí zemědělce na Orlickoústecku
Ústí nad Orlicí – Rolníci Orlickoústecka i dalších regionů upozornili na velice špatnou komunikaci s ministerstvem.

 Počátkem týdne se na Andrlově chlumu setkali zemědělci a představitelé obcí s politiky. Pozvání Zemědělského svazu a Agrární komory Ústí nad Orlicí přijali: senátorka Ludmila Müllerová, poslanec Jiří Hanuš a krajský radní Petr Šilar. Kromě zemědělců z Orlickoústecka přijeli i z okresů Svitavy, Chrudim a Pardubice.
 
Podle Oldřicha Vašiny, předsedy ZD Sloupnice, který diskusi řídil, byla problémem číslo jedna velice špatná komunikace s ministerstvem zemědělství. Tu doložil následovně: „Byla představena reforma zemědělské politiky, kterou připravovali analytici bez zemědělské praxe a vzdělání a úzká skupina poradců ministra bez širšího kontaktu se zemědělskou veřejností. Problém komunikace s ministerstvem je nejhorší za celou historii, co pamatuji.“
„Jako problém mnozí vidí nemožnost vyjadřovat se k projednávaným legislativním úpravám, vládním nařízením i připravovaným směrnicím v rámci EU, které na české zemědělství mají negativní dopad,“ dodal k tomu Jiří Pomikálek a pokračoval: „Hovořilo se o systému podpor pro zemědělství, včetně podpory pěstování energetických plodin a následným dopadům na rostoucí ceny potravin, problematice využívání biologicky odbouratelných odpadů v zemědělství.“
 
Dalším výrazným tématem byla novela zákona o dani z nemovitostí, její nejednoznačný výklad a konkrétní dopady do ekonomiky zemědělství při zvyšování koeficientů této daně u zemědělských pozemků komunálními zastupitelstvy. Oldřich Vašina zmínil i téma vztahů mezi zemědělci a obcemi, například když při silných deštích dochází ke splavování půdy. „Významným tématem byl i další osud systému zemědělského vzdělávání, otázka jeho podporování ze státní či krajské úrovně, případných podnikových stipendií, která by umožňovala řešit postupnou generační výměnu pracovníků na všech úrovních práce v zemědělství,“ uzavřel Jiří Pomikálek. 

Autor: Redakce  (re, miš) , zdroj: www.orlicky.denik.cz