Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Převod farem a PGRLF

22/05/08
smf

Při převodu farem se objevuje problém s převedením závazků v rámci PGRLF, což později může zemědělcům činit značné obtíže. Autor: Ing. Veronika Kutilová,zdroj: www.asz.cz
 

Předsednictvo ASZ ČR jednalo se zástupci PGRLF

Na pondělním jednání předsednictva ASZ ČR proběhlo jednání s ředitelem PGRLF Ing. Martinem Karbanem a vedoucí úseku podpor Ing. Danou Malíkovou. Hlavním tématem, které bylo probíráno, byla problematika převodu farem v rámci programu PUZČ. Do kanceláře ASZ v poslední době přišlo několik podnětů, ze kterých vyplývá, že s při převodu farem se objevuje problém s převedením závazků v rámci PGRLF, což později může zemědělcům činit značné obtíže.
Konkrétně k převodům těchto závazků zpracoval PGRLF jednoduché vodítko (viz dole v přílohách článku), jak při převodu farmy postupovat, aby nedošlo k zamítnutí žádosti o přesměrování úvěru a dotací úroků na nastupujícího farmáře. Zároveň však oba zástupci fondu upozorňují, že tento návod není jednotným řešením pro všechny případy a důrazně apelují na zemědělce, aby před jakýmkoliv krokem spojeným s převodem farmy telefonicky kontaktovali úsek podpor PGRLF a konzultovali postup, aby byl převod dokončen úspěšně. Často totiž farmáři při převodu udělají takové kroky, které fondu znemožní situaci jakkoliv řešit.
Ředitel Karban i Ing. Malíková přislíbili postupovat ve všech případech individuálně a snažit se najít vždy řešení problému a ne důvod, proč řešit nejde. Důležité ale je, aby při hledání řešení spolupracoval samotný farmář, kterého se konkrétní případ týká.
Kromě převodů farem se členové předsednictva zmínili také o dalších konkrétních problémech, které zemědělcům znesnadňují jednání s PGRLF, především nadměrné byrokracii při podávání žádostí. Tyto konkrétní podněty budou s ředitelem Karbanem projednány na schůzce s Antibyrokratickou komisí, kam budou zástupci PGRLF v nejbližší době pozváni.
autor: Ing. Veronika Kutilová, odborná referentka ASZ ČR
 

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace