Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Převedení zaměstnance na směnný provoz

08/05/08

Chceme převést zaměstnance z pracovní doby 8 hod. na směnný provoz, ale zaměstnanec nesouhlasí. Jaké máme možnosti? Musí se změnou zaměstnanec souhlasit?

Převedení zaměstnance na směnný provoz  
9.4.2008, JUDr. Věra Bognárová
Chceme převést zaměstnance z pracovní doby 8 hod. na směnný provoz, ale zaměstnanec nesouhlasí. Jaké máme možnosti? Musí se změnou zaměstnanec souhlasit?
O rozvržení pracovní doby rozhoduje výhradně zaměstnavatel, pokud u zaměstnavatele existuje odborová organizace, rozhoduje o jejím rozvržení po projednání s odborovou organizací. Pokud odborová organizace u zaměstnavatele nepůsobí, rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel sám. Při rozvržení pracovní doby zaměstnavatel musí dodržet podmínky, za kterých je možné jednotlivé typy rozvržení pracovní doby podle zákoníku práce rozvrhnout (§ 82 až 87 ZP). Lze tak shrnout, že zaměstnavatel má obecně právo zavést směnný nebo nepřetržitý pracovní režim nebo naopak může ze směnného pracovního režimu učinit režim jednosměnný. K žádnému rozvržení pracovní doby se nevyžaduje souhlasu jednotlivého zaměstnance. Zaměstnanec je povinen se zaměstnavatelem stanovenému rozvržení pracovní doby podřídit a rozvrženou pracovní dobu musí dodržovat. Jediná výjimka platí pro případ, kdy zaměstnanec má sjednáno v pracovní smlouvě nebo i v jiné dohodě určité rozvržení pracovní doby. Jestliže je toto rozvržení pracovní doby obsahem smlouvy, lze jej změnit opět výhradně dohodou. Pokud jste ve Vámi uvedeném případě se zaměstnancem dohodli v pracovní nebo jiné smlouvě, že bude pracovat v jednosměnném pracovním režimu, není možné jej bez jeho souhlasu, a tedy bez změny této dohody, zařadit do jiného pracovního režimu. Jestliže však dohoda o pracovním režimu se zaměstnancem sjednána nebyla, může jej zaměstnavatel i v průběhu pracovního poměru změnit, a zaměstnanec je povinen práci ve stanoveném rozvržení pracovní doby konat.