Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti

07/05/08

Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji je od dnešního dne otevřena i pro domácnosti.

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti  
4.4.2008, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji je od dnešního dne otevřena i pro domácnosti.
Ministr životního prostředí Martin Bursík podepsal finální znění směrnic, které umožnily Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) příslušný dotační program otevřít.
"Cílem je, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My jim nabízíme pomocnou ruku – finanční podporu investice," vysvětluje ministr životního prostředí Martin Bursík.
Vytápění uhlím je významným zdrojem znečištění ovzduší především prachovými částicemi, ale rovněž emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého. Vytápění uhlím znamená často i na venkově ve výsledku znečištění ovzduší srovnatelné s úrovní v průmyslových městech. Kromě toho je uhlí neobnovitelný zdroj, jehož dobývání znamená poškozování české krajiny a do budoucna potenciální ohrožení pro další obce, jako je Horní Jiřetín či Černice.
Státní fond životního prostředí proto otevřel domácnostem možnost požádat o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel.
Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelů může dosáhnout až 50 % investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 % nákladů. Maximální výše podpory může být 50 000 Kč u kotlů na biomasu a solárních systémů na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systémů pro přitápění může dotace dosáhnout až 60 000 Kč.
Přesná znění směrnic najdete na www stránkách MŽP a SFŽP.
Další informace:
http://www.sfzp.cz/