Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odchylky u dovolené v návaznosti na čerpání mateřské a rodičovské dovolené

13/05/08
smf

Jak do čerpání dovolené na zotavenou zasáhne mateřská a rodičovská dovolená? Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 
 

Odchylky u dovolené v návaznosti na čerpání mateřské a rodičovské dovolené  
Jak do čerpání dovolené na zotavenou zasáhne mateřská a rodičovská dovolená?

  • Mateřská dovolená se považuje pro účely dovolené vždy jako výkon práce. Stejná zásada se vztahuje i na rodičovskou dovolenou muže do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Čerpáním mateřské dovolené, a u muže čerpáním rodičovské dovolené v tomto rozsahu, zaměstnanec plní podmínky odpracované doby pro účely vzniku nároku, a to i když fakticky nepracuje (§ 216 odst. 3 ZP).
  • V případě ukončení čerpání mateřské dovolené je modifikováno právo zaměstnavatele určovat dovolenou. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. Znamená to, že zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost musí dovolenou určit, a to v rozsahu v jakém na ni v okamžiku žádosti mají právo (§ 217 odst. 5 ZP).
  • Dovolená, která je vyčerpaná na základě této žádosti před nástupem rodičovské dovolené z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené, se nekrátí. Zaměstnanec, který požádá o určení dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou a teprve poté žádá o čerpání u ženy rodičovské dovolené či muže o pokračující čerpání rodičovské dovolené, svou žádostí o určení dovolené zamezí krácení nároku na dovolenou (§ 223 odst. 1 ZP).
  • Dovolenou, kterou nemůže zaměstnavatel určit z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí až po skončení rodičovské dovolené. Znamená to, že dovolená, která není vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku po vzniku  práva, nezaniká, jako je tomu v ostatních případech, a zaměstnavatel má povinnost ji určit až po ukončení čerpání rodičovské dovolené. K tomu může dojít i za několik let po vzniku práva na tuto dovolenou, pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec rodičovskou dovolenou čerpají podle § 196 ZP po celou zákonem umožněnou dobu, tedy až do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Jenom pro úplnost je však v tomto případě nutné uvést, že dovolená, která není vyčerpána před čerpáním rodičovské dovolené, se za dobu rodičovské dovolené krátí. 

              6.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazeno v daně a účetnictví