Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Modernizace zemědělských podniků

19/05/08
smf

Seminář se bude konat dne  21. května 2008 Hostinec u Kosteleckých , Hostovická 2, Černá za Bory.

                                                                                

 

                                                                                

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV):
Evropa investuje do venkovských oblastí

 

 
 
 

                                                                      Agrární komora ČR

a
 
APIC- ČR o.s.
 
 
Vás zvou na seminář
 
Modernizace zemědělských podniků 
v  rostlinné výrobě
 
 
Seminář se bude konat dne:
 
 21. května 2008
 
Hostinec u Kosteleckých , Hostovická 2, Černá za Bory
 
Program:
10.00 – 12.00    Jednotlivá opatření finanční rámec,                    Ing. Pavel Stonawský
                          n áležitosti projektu a žádosti
 
12.00- 14.00    Investice do modernizace a technologií               Ing. Rudolf Pawlica, CSc a kolegové
                                              
14.00 – 16.00    Realizace investice v podniku                  ZD Chýšť, ing.Václav Cincibus                                                                                                                                                                    
                         EXKURZE                        Farma Jiří Čermák, Lhota pod Přeloučí                                                                                                                                             
                                                                                                      
Občerstvení zajištěno.
 
Kontaktní osoba: ing. Vlasáková OAK Pardubice
 
Semináře se konají s podporou Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost