Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jde o porušení pracovní kázně?

15/05/08
smf

Může dojít k porušení pracovní kázně i mimo rámec pracovní doby?  Zdroje: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Jde o porušení pracovní kázně?  
Může dojít k porušení pracovní kázně i mimo rámec pracovní doby?

Byl jednou jeden zaměstnavatel, který umožnil svému zaměstnanci, aby se služebním vozidlem parkovat v místě svého bydliště. Jednou se zaměstnanec zastavil při návratu z práce v malebné hospůdce a nechal se  zlákal podivnými kumpány k ochutnávce vinného moku. Vesel a spokojen nasedl do svého vozu a mířil k domovu, když ho po chvíli zastavila Policie. Jak dopadl tento příběh? Zaměstnavatel se rozhodl ukončit s výtečníkem pracovní poměr a ten se odvolal.
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 2. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1755/2002, dospěl  k tomu, že v takovém případě i odvoz vozidla do místa bydliště zaměstnance je nutné posuzovat jako plnění pracovních úkolů nebo úkon v přímé souvislosti s ním (viz ustanovení     § 273 a § 274 zákoníku práce).Užívá-li tedy zaměstnanec jemu svěřené služební vozidlo, stává se toto vozidlo z pohledu ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce jeho pracovištěm.
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že požívání alkoholu zaměstnancem a následné řízení služebního vozidla pod jeho vlivem může být kvalifikováno jako porušení „pracovní kázně", a to podle okolností i porušení zvlášť hrubým způsobem s následkem okamžitého zrušení pracovního poměru.
Zdroje: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Zařazeno v daně a účetnictví