Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak mohou obce financovat energetické projekty

16/05/08

Města a obce mají několik možností, jak šetřit energií. Jsou pro ně připraveny programy, které jim k tomu nabízejí finanční prostředky. Například Operační program Životní prostředí.

O tom, jak mohou města a obce šetřit energií, hovořil náměstek úseku projektové přípravy a kontroly Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Leo Steiner na semináři Energetika – efektivně a udržitelně?, kterou pořádala Národní síť Zdravých měst v úterý 13. května.

Města a obce mohou čerpat podporu na projekty na úsporu energie z několika zdrojů. Jde zejména o národní zdroje, tedy z Národního programu hospodárného nakládání s energií a vyžívání obnovitelných zdrojů 2006-2009. Dále z fondů Evropské unie, z nichž nejvýznamnější jsou Operační program Životní prostředí (OPŽP), Regionální operační programy a programy Evropské územní spolupráce. Podporu lze získat také např. z krajů anebo využít nabídku Norských fondů, Švýcarských fondů apod.

OPŽP nabízí v letech 2007-2013 celkově přes 5 miliard eur na projekty z oblasti životního prostředí. Operační program Životní prostředí je rozdělen do osmi prioritních os, z nichž jsou na oblast energie zaměřeny dvě: prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Tyto osy nabízejí z Fondu soudržnosti dohromady přes 1,3 miliardy eur.

Žadateli o dotace mohou být zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné obcemi a další.

O podporu z OPŽP na projekty z oblasti úspor energie bylo možné žádat již v rámci 1. výzvy k podávání žádostí o dotace vyhlášené v červnu 2007, která otevírala prioritní osu 2 i 3. A také v rámci 3. výzvy vyhlášené v prosinci 2007, která byla zaměřena na zateplování škol a školských zařízení. Další výzvy na energetické projekty budou podle předběžného plánu vyhlášeny v posledním čtvrtletí roku 2008.

Na závěr svého vystoupení si Leo Steiner připravil několik doporučení pro potencionální žadatele o dotace. První radou bylo prostudovat si dostupné informace, aby projekt byl v souladu s dotačním programem. Žadatelé by si také měli spočítat výši možné dotace a zajistit si spolufinancování. Projekt by měli začít připravovat s dostatečnou časovou rezervou. „Neváhejte vše konzultovat," radil Steiner posluchačům. V neposlední řadě také připomněl, že je důležité nepodceňovat realizační a monitorovací fázi projektu.

Zdroj: SFŽP