Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Internetové nahlížení do katastru nemovitostí

29/05/08
smf

Aplikace je dostupná na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK)

Internetové nahlížení do katastru nemovitostí rozšířeno o mapy
V roce 2007 zaznamenalo internetové Nahlížení do katastru nemovitostí více než 8 milionů přístupů. Uživatelé touto jednoduchou cestou získávají základní informace o nemovitostech a o průběhu zápisů do katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil zkušební provoz nové verze této aplikace, která zpřístupňuje také obraz katastrálních map z celého území České republiky.
Aplikace je dostupná na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. V lokalitách, kde dosud není katastrální mapa v digitální podobě, jsou k dispozici rastry katastrálních map doplňované ve dvoutýdenních intervalech o orientační zobrazení změn z geometrických plánů. Uživatelé tak mají přístup k průběžně aktualizovaným komplexním informacím z katastru nemovitostí přímo od svého pracovního stolu. Mohou využít i webovou mapovou službu umožňující zobrazit mapy přímo v uživatelově aplikaci a kombinovat je s jinými mapovými produkty.
Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK)

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR