Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daňová uznatelnost nákladů na firemní vzdělávací zařízení

10/05/08

Výdaje na provoz vlastního vzdělávacího zařízení jsou daňově uznatelné – doporučujeme tuto možnost zaměstnanců doplnit do vnitropodnikových směrnic.

Daňová uznatelnost nákladů na firemní vzdělávací zařízení  
14.3.2008, Ing. Jiří Nigrin
Výdaje na provoz vlastního vzdělávacího zařízení jsou daňově uznatelné – doporučujeme tuto možnost zaměstnanců doplnit do vnitropodnikových směrnic.

Dotaz:
V novém ZDP je v § 25 odst. 1 písm. h) bod 2. uvedeno, že možnost používat závodní knihovnu není daňově uznatelný náklad. Naše firma vybudovala počítačovou učebnu, ve které je i malá knihovna zřízená za účelem odborného rozvoje zaměstnanců. Nejedná se o zvyšování kvalifikace, čímž je na druhé straně splněn § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. Bude lepší, když doplníme stávající vnitropodnikovou směrnici o vyjádření, že PC učebna s příruční knihovnou slouží k odbornému rozvoji zaměstnanců, případně on-line kurzům na rekvalifikaci ap., abychom mohli náklady spojené s provozováním učebny a malé knihovny uplatnit jako daňově uznatelné?

Odpověď:

Pokud se bude jednat o vlastní vzdělávací zařízení, budou výdaje na jeho provoz včetně výdajů (nákladů) spojených s odborným rozvojem zaměstnanců v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP daňově uznatelné, což potvrzuje i výše uvedené ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) tím, že se toto ustanovení na provoz vzdělávacích zařízení nevztahuje. Osobně souhlasím s výše uvedeným doplněním textu do vnitropodnikové směrnice.