Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 3

18/04/08