Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z jednání Rady Pardubického kraje

27/04/08
smf

Jednání Rady Pardubického kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 24. dubna 2008. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

70. jednání Rady Pardubického kraje
(25.4.2008)

Jednání Rady Pardubického kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 24. dubna 2008. Radní projednali 34 bodů, k některým z nich nabízíme podrobnější informace.
 
Záležitosti ve zdravotnictví
Nemocnice následné péče v Moravské Třebové bude mít nový ultrazvuk. Pořízení vyšetřovacího přístroje si vyžádá cca 1,6 mil. Kč. „Moravskotřebovská nemocnice má nefunkční a zastaralý ultrazvuk, jehož oprava je nerentabilní. Proto vyhlásila výběrové řízení na nového dodavatele. Vzhledem k tomu, že na nákup nejsou dostatečné finanční zdroje, bude nový přístroj nemocnice hradit formou leasingu,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Josef Janeček.
Nový přístroj, tentokrát magnetickou rezonanci, chtějí také v Orlickoústecké nemocnici, a.s. Ta má záměr zakoupit tento přístroj, který je prozatím jen v pardubické nemocnici, aby zajistila péči i pro východní část kraje. Všeobecná zdravotní pojišťovna si před svým souhlasem vyžádala stanovisko Rady Pardubického kraje. „Domníváme se, že je z mnoha důvodů účelné magnetickou rezonanci v Orlickoústecké nemocnici, a.s. mít. Nemocnice má dostatek erudovaných odborníků, má neurologické oddělení, vyváží tím péči mezi západem a východem kraje a zkrátí dlouhou čekací dobu na vyšetření, která je v současné době 1 – 2 měsíce,“ uvedl Janeček.
 
Zpráva č. 11 – Poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti kultury a památkové péče
Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko, o.s. připravuje dokumentární film s pracovním názvem „Rok na Hlinecku“. Vyprávět by měl o hlineckém regionu a o kulturních, společenských i sportovních aktivitách, které se v něm v průběhu roku odehrávají. Pardubický kraj se rozhodl tento projekt podpořit a rada na něj uvolnila dotaci ve výši 100 000,- Kč. „Nosným prvkem snímku je Soubor lidových staveb Vysočina a aktivity s ním spojené. O jeho vysílání už projevila zájem Česká televize a Českým dům v Bruselu,“ řekl radní pro kulturu a památky Miroslav Brýdl. Celkové náklady na výrobu filmu dosahují výše 250 tisíc korun, cca 150 tisíc je již financováno z rozpočtu občanského sdružení a sponzorů.
 
Zpráva č. 14 – Záležitosti v oblasti školství
Ministerstvo školství poskytlo Pardubickému kraji účelovou dotaci na financování rozvojového programu „Podpora méně vyučovaných cizích jazyků“. Celkem 47 000,- Kč je určeno pro ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě, která vyučuje francouzský jazyk. Další ministerskou dotací je částka 380 960,- Kč na financování projektu „Program rozvoje vzdělávání a dalšího vzdělávání v oboru vodního hospodářství na Vyšší odborné škole stavební a Střední odborné škole stavební Vysoké Mýto“.
Rada Pardubického kraje vyhověla Základní umělecké škole v Lanškrouně a schválila zápis dalšího místa vyučování do rejstříku škol a školských zařízené. „Škola totiž chce vyhovět žádostem rodičů především malých dětí dojíždějících za výukou a chce otevřít další výukové místo v Dolní Čermné,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro školství Marie Málková.
 
Zpráva č. 16 – Provozní plán Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro rok 2008
Rada Pardubického kraje schválila provozní a odpisový plán Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) pro rok 2008. V něm je specifikována investiční činnost, provozní činnost i odpisy zařízení a vybavení organizace. „Celkový rozpis provozního plánu činí téměř 614,5 mil. Kč. Pro technický úsek je na rekonstrukce silnic a mostů vyčleněno téměř 190 mil. Kč a více než 314,5 mil. Kč na běžnou údržbu vozovek a mostů,“ řekl hejtman a člen rady zodpovědný za dopravu Ivo Toman s tím, že na zimní údržbu je plánována částka ve výši 93,426 mil. Kč, na výspravu povrchů vozovek 83,5 mil. Kč, na silniční zeleň 58,7 mil. Kč, na odvodnění silnic 33,2 mil. Kč a na dopravní značení 23,3 mil. Kč.  
 
Zpráva č. 21 – Uvolnění finančních prostředků na prezentační akce
Další „balík“ finančních příspěvků kraje na různé kulturní, společenské či sportovní akce rozdělovala Rada Pardubického kraje. Tentokrát šlo o dotace ve výši 175 000,- Kč. Podporu Pardubického kraje získal např. tělesně postižený sportovec Martin Zvolánek, který bude reprezentovat na Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise. Finanční dotaci dostanou také dobrovolní hasiči ve Starém Hradišti a v Chocni na oslavy výročí, stejně jako např. rybáři v Chocni. Příspěvek radní schválili také na mládežnický turnaj v in-line hokeji „O pohár hejtmana“, který se bude konat v červnu v Pardubicích, a na seriál závodu motokár Hobby Cup 2008 ve Vysokém Mýtě. Další příspěvky rada schválila na mezinárodní soutěžní výstavu psího plemene „boxer“, na tradiční májový koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, na Vysokomýtské májové kujebino, pardubické Loučení s prázdninami či první ročník akce „Den lesa“, který se uskuteční už 10. května pod Kunětickou Horou.
„Pardubický kraj se snaží ze svého rozpočtu podporovat všechny tyto akce, které mají buď veřejný charakter nebo nějakým způsobem propagují a prezentují Pardubický kraj. Snažíme se alespoň částečně vyhovět každé žádosti, která k nám na kraj dorazí, ale peněz není nikdy dost. Přesto jsme už od začátku letošního roku takto rozdělili téměř 4 mil. Kč,“ řekl hejtman Ivo Toman.
 
Zpráva č. 22 – 26  – Investice
Rada Pardubického kraje vybrala zhotovitele okružní křižovatky na silnici II/360 v Letohradě a na modernizaci mostů na této silnici. Mosty s evidenčním číslem 3602-2 a 3602 -3 bude opravovat firma SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. za cca 23,6 mil. Kč ještě v letošním roce. Financování okružní křižovatky v nákladu cca 23,6 mil. Kč bude zařazeno do rozpočtu roku 2009. Tady zakázku získala firma BAUSET Pardubice.
„Vybrali jsme také dodavatele prací na průtahu obcí Semín na silnici III/3229. Tato komunikace je důležitým spojením nejen do obce, ale také do rekreační oblasti Kladrub. A přitom povrch silnice dosahuje lokálně stupně číslo 4 – tedy nevyhovující. Práce by tu měly proběhnout ještě v letošním roce,“ řekl hejtman Ivo Toman. Vítězem výběrového řízení na tuto akci je firma GRANO Skuteč. V rozpočtu kraje je počítáno s částkou cca 23,5 mil. Kč.
„Rada Pardubického kraje také rozhodovala o dodavateli projektové dokumentace na revitalizaci Regionálního muzea v Litomyšli. Hotová by měla být do poloviny listopadu,“ dodal radní pro kulturu a památky Miroslav Brýdl.
Rada Pardubického kraje také schválila investiční záměr v oblasti dopravy na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji.
„Jedná se o soubor akcí zaměřených na odstranění bodových závad a nebezpečných míst včetně rekonstrukcí poškozených mostů. Na tyto investiční akce poskytne Státní fond dopravní infrastruktury Pardubickému kraji finanční prostředky ve výši cca 140 mil. Kč. Realizace všech těchto investiční akcí proběhne v průběhu roku 2008,“ uvedl vicehejtman Roman Línek zodpovědný za investiční a regionální politiku.
Jde o několik kruhových křižovatek: např. na silnici II/324 ve Starém Hradišti; III/32228 v Čepí; III/31014 v Písečné; II/358 v Morašicích a III/3589 ve Vlčnově; a mostů: např. na silnici III/35841 v Tržku, na silnici II/298 v Bohumilči, nebo na silnici III/3604 v Červené. Dále budou provedeny modernizace a rekonstrukce silnic II/311Lanškroun; III/30522 Vraclav; II/340 Rabštejnská Lhota – Hrbokov; III/0362 Pardubice – Ohrazenice; II/644 Vranová Lhota.