Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výhoda hospodaření ve Finsku

11/04/08
smf

Finská vláda poskytne farmářům finanční prostředky na dovolenou. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Finská vláda poskytne farmářům finanční prostředky na dovolenou

Finská vláda nabídla farmářům s chovem hospodářských zvířat finanční prostředky, které jim umožní strávit 23 dnů dovolené mimo farmu.
Finská vláda nabízí farmářům s chovem hospodářských zvířat finanční pomoc, aby si mohli dopřát alespoň jednou za rok dovolenou mimo farmu. Podobný program existuje v Norsku. Každý finský farmář, který se zabývá chovem hospodářských zvířat, může mít 23 dnů v roce dovolenou, protože vláda uvolní ze státních prostředků peníze na zaplacení vhodného člověka, který se bude za nepřítomnosti farmáře starat o jeho hospodářství. Tuto zástupnou činnost mohou vykonávat také kvalifikované a specializované služby. Pro tento účel vláda uvolní ze státních prostředků asi 200 mil. EUR za rok pro 30 000 farmářů, kteří se zabývají živočišnou výrobou.

Zemědělství a produkce potravin hrají ve vzdálených venkovských oblastech Finska centrální úlohu pro uchování krajiny a životního prostředí. Avšak jen málo farmářů zde může přežít arktické klima bez pomoci státu. Asi 30 % důchodu zemědělců v těchto končinách pochází ze státních subvencí.

Agra Europe, 2008, č. 2303, s. N/6