Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Úspěšné Místní akční skupiny

12/04/08
smf

Seznam doporučených žadatelů o podporu z PRV v rámci opatření MAS je na zveřejněn na webových stránkách MZe. zdroj: www.mze.cz
 

 

 

Praha, 9. dubna 2008
 

Dne 8. dubna 2008 se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství ČR závěrečné jednání Hodnotitelské komise MAS pro Program rozvoje venkova (PRV) v rámci opatření IV. 1.1 Místní akční skupina. Z tohoto jednání Hodnotitelské komise vzešel seznam žádostí (MAS) doporučených, navržených jako náhradníci a nedoporučených k financování z PRV. Tyto seznamy jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.

 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
Seznam úspěšných MAS, jejich náhradníků i MAS neschválených k financování z PRV naleznete v příloze.