Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Proč podporují rodinné farmy

21/04/08
smf

Prohlášení „Rodinný podnik jako základ Evropské unie“ zůstane dominantním i v zemědělství EU a v nejbližší budoucnosti zůstane tak i nadále. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Proč podporují rodinné farmy

Krédem rodinných hospodářství je ekologie a zachování krajiny, jakož i zabránění vylidnění venkova.
Prohlášení „Rodinný podnik jako základ Evropské unie“ zůstane dominantním i v zemědělství EU a v nejbližší budoucnosti zůstane tak i nadále. Při vstupu Slovenska do EU se předpokládalo, že velkovýrobní struktura zemědělství bude velkou výhodou proti malým podnikům EU-15. Nestalo se tak podle tvrzení velkovýrobní lobby zejména proto, že slovenští zemědělci dostali několikanásobně nižší dotace než malí rolníci v EU.
Je zajímavé, že v porovnání s Polskem, kde zůstaly zachované rodinné podniky a průměrná výměra nepřesahuje osm hektarů, rozvoj zemědělství jde dopředu, zatímco slovenské velkovýrobní odvětví stagnuje. Polští rolníci zaplavují levnými a kvalitními zemědělskými produkty evropské trhy přesto, že z EU fondů polští farmáři dostávali méně než jejich západní kolegové. EU také proto staví na rodinných hospodářstvích, neboť jejich krédem je ekologie a zachování krajiny, jakož i zabránění vylidnění venkova. Prioritou je proto rovněž i jeho sociální rozvoj. Velkovýrobní podnik a jeho management nikdy nebude ? ekologický, nebude mít zájem na šetrném zpracování půdy, na udržení krajiny, na rozvoji venkova ani na produkci krajových specialit, už i proto, že to pro něho není ekonomické. Tato kritéria dokáže naplnit pouze na vlastním, za vlastní peníze a na vlastní zodpovědnost hospodařící rolník.