Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob po reformě

25/04/08
smf

Vláda plánuje v následujících letech zredukovat některé daňové výjimky a úlevy. Která osvobození zůstanou zachována? Zdroj: Verlag Dashöfer, Ministerstvo financí ČR

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob po reformě  
Vláda plánuje v následujících letech zredukovat některé daňové výjimky a úlevy. Která osvobození zůstanou zachována?

V rámci připravovaného návrhu nového zákona o daních z příjmů byly odhadnuty dopady některých současných daňových úlev na státní rozpočet. Například pokud by bylo zrušeno osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu (včetně pozemku), ve kterých měl prodávající bydliště minimálně 2 roky před prodejem, přineslo by to podle odhadu zvýšení rozpočtových příjmů o cca 1 mld. Kč. Zrušení příjmů z převodu nemovitostí vlastněných alespoň 5 let by znamenalo zvýšení příjmů státní pokladny o cca 1,5 mld. Kč. Osvobození hodnoty stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnancům znamená příjmy státního rozpočtu nižší o cca 3 mld. Kč. Odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření  představuje výpadek příjmů státního rozpočtu cca 3,2 mld. Kč.
Některá ze současných osvobození mají být zachována i v budoucnu. Jde například o příjmy se znaky celospolečenského zájmu jako např. peněžní pomoc obětem trestné činnosti, sociální dávky apod.
Má být zachováno osvobození příjmů z prodeje movitého majetku vč. současných výjimek. Z osvobození mají být nově vyňaty příjmy z prodeje uměleckých děl a sbírek. Zdaňovány budou opakované prodeje, přestože nepůjde o podnikání.
Příjmy z prodeje nemovitého majetku mají být osvobozeny jen v případě prodeje majetku určeného k bydlení. V ostatních případech bude dosavadní osvobození zrušeno. Má být však zohledněn časový faktor růstu cen a odpočet zaplacené daně z převodu nemovitostí.
Kapitálové zisky, kterými zákon o daních z příjmů bude rozumět rozdíl mezi příjmy z prodeje cenných papírů a podílů ve společnostech a s nimi souvisejícími výdaji, zejména pořizovací cenou, mají být u fyzických osob zdaněny, pokud za zdaňovací období přesáhnou u poplatníka částku 60 000 Kč. Připravuje se mechanismus, díky kterému při změně daňového rezidentství má být kapitálový zisk, který vznikl v době daňového rezidentství v ČR, zdaněn v ČR.
Zredukována mají být též osvobození příjmů ze závislé činnosti.
query: select top 1 source_title from source where source_id=58 0.71207 sec query: select top 1 source_url from source where source_id=58 0.151646 sec Zdroj: Verlag Dashöfer, Ministerstvo financí ČR

Zařazeno v daně a účetnictví