Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 319/2008

08/04/08
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 319/2008 ze dne 7. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 319/2008 ze dne 7. dubna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

Nařízení Komise (ES) č. 795/2004

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004