Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nabídka prodeje strojů

28/04/08
smf

SILYBA a.s. Dolní Dobrouč nabízí k prodeji zemědělské a lesní stroje.

SILYBA a.s.
Dolní Dobrouč 110, PSČ 56102
IČ: 259l6203, DIČ: CZ259l62O3
Zastoupená Ing. Hovadem Vladimírem, předsedou představenstva
Společnost zapsána do OR u KS v HK, oddíl B, vložka l895
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí, č.ú. 8640700247/0100
Tel.č.465543326, FAX: 465543359, E-mail: silyba.as@wo.cz
 
 
Věc: nabídka strojů na prodej
 
Nabízíme k prodeji:
 
  • Žací mačkač E 303
  • Traktor Zetor 7245
  • Žací lišty ŽTR 186 2 x
  • Tatra 147 + lesní nástavba HYAB 90Z + OPLEN
 
Ceny dohodou, případný zájemce se může obrátit na Ing. Vacka, tel.č. 604205499.

Zařazeno v Prodej, Zemědělství