Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K reformě zemědělství v ČR 

15/04/08
smf

Tisková zpráva Svazu marginálních oblastí k reformě zemědělské politiky v ČR. Zdroj: www.lfa.cz
 

Reforma zemědělství může být pozitivní
Svaz marginálních oblastí (SMO) vítá novou reformu zemědělské politiky, kterou  představil ministr zemědělství, a která se nebude soustřeďovat jen na produkci jako v minulosti a bude tedy klást větší důraz na péči o krajinu.
SMO se domnívá, že vize a hlavně jejich sdělení podnikatelům jsou důležité, neboť podnikatelé potřebují informace, na kterou oblast se mají koncentrovat, aby mohli v předstihu přizpůsobit své kroky veřejné objednávce.
Ministr uvedl svou představu prostupné krajiny s krajinotvornými prvky, bez povodní a eroze. Důležité bude i omezování byrokratické zátěže, která je dnes neúměrná a zemědělci musí den v týdnu věnovat vyplňování nejrůznějších často duplicitních hlášení, kontrolám, školením, vyšetřením, či vypracováváním nejnesmyslnějších zásad typu "systém bezpečné práce při práci s lopatou". To vše namísto toho, aby farmáři mohli více času věnovat užitečné práci.
SMO tak věří, že se oznámená liberálnost opravdu brzy promítne do praxe a omezí současný stav, kdy zemědělci utrácejí čas a peníze na byrokracii. Zatím lze jen doufat, že liberální politika také konečně umožní zemědělcům vlastnit půdu, na které hospodaří. Ministr totiž jasně řekl, že připravuje novelu zákona, která zvýší přednost zemědělců při nákupu státní půdy. Dále deklaroval, že zruší předkupní práva Pozemkového fondu, která dnes ochromují trh s půdou.
SMO se domnívá, že pokud se vše uvedené ministru Gandalovičovi podaří, tak se konkurenceschopnost českých zemědělců opět trochu více přiblíží kolegům ve starých členských zemích EU.

Tisková zpráva, Svaz marginálních oblastí, dne 11.4.2008

Kontakt:
Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225
Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR