Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K projektu desetiletí na Orlicko – Třebovsku

29/04/08
smf

Druhá etapa projektu desetiletí na Orlicko – Třebovsku otevřena .Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Druhá etapa projektu desetiletí na Orlicko – Třebovsku otevřena
Druhá etapa projektu desetiletí na Orlicko – Třebovsku otevřena (24.4.2008)

Slavnostní otevření 2.etapy se prostě vydařilo a akce se zúčastnilo na 500 lidí. Zatímco celý týden pršelo, v pátek 18.dubna se zcela vyjasnilo, jakoby i z kruhů nejvyšších říkali, fandíme vám, podařilo se to. Celý projekt podrobně představil předseda svazku Regionu Orlicko – Třebovsko Mgr. Luboš Bäuchel. Zmínil, že právě otevírané cyklostezky z Ústí nad Orlicí do České Třebové (10 km) a do Bezpráví (5 km) navazují na první etapu zprovozněnou vloni v září. První etapu tvořily tři hlavní objekty: 15 km dlouhá cyklostezka z Ústí n.O. do Letohradu, turistická ubytovna v Cakli a vyhlídková plošina na hradě Lanšperku. Jedná se o projekt o rozpočtu 133 mil. Kč, realizovaný v příkladné partnerské spolupráci a atmosféře solidarity obcí a měst regionu s využitím zdrojů z Evropské unie a za výrazného přispění Pardubického kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Z úst významných hostů zazněla jen samá pochvalná slova. Nadregionální význam projektu zmínil vicehejtman Pardubického kraje pan Roman Línek, který nad jeho slavnostním zprovozněním převzal záštitu. Dále hovořil ředitel odboru regionální a přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Jiří Horáček, náměstek sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Jaroslav Krauter, ředitel regionálního odboru České centrály cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl a poslanec parlamentu Jiří Čepelka.
Po slavnostním přestřižení pásky a šampaňském již nic nebránilo projížďce po cyklostezce na kole a na bruslích. Pro veřejnost bylo připraveno v režii KČT Horal a KČT Česká Třebová 5 soutěží: Tour de poutick – trasa hospodská, Jede celá rodina, Trasa pro horská kola, Vytrvalec dálkař a Bruslař. Všechny trasy vedly alespoň zčásti po stezce a v koncových bodech na účastníky čekaly buřty. Třicet vylosovaných účastníků pak obdrželo cyklolahev a svítilnu. Navzdory nejistému počasí předchozích dnů se nakonec na soutěžní trasy vypravilo 190 lidí. V areálu TJ Sokol Lhotka se přítomným dostalo občerstvení a hudební produkce kapely Medvědi. Současně probíhal den otevřených dveří ve sjezdovém a lanovém areálu Peklák v České Třebové, kam zavítalo okolo 90 sportovců.
Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky jsou výjimečným terénem pro bezpečnou jízdu na kole zejména pro rodiny s dětmi a jedinečným terénem pro kolečkové bruslení po hladkém asfaltovém povrchu bez převýšení. Pro in line jsou vhodné zejména trasy údolím Tiché Orlice, dnes již o délce 20 km. Patří sem 15 km dlouhá loni zprovozněná stezka Letohrad – Ústí nad Orlicí a letos zprovozněných 5 km stezky z Ústí nad Orlicí do Bezpráví. Ve stejném duchu je připraveno dokončení stezky do Chocně (dalších 10 km). Stezka z Ústí nad Orlicí do České Třebové je hlavně pro cyklisty, nové úseky zcela bez automobilového provozu vhodné pro in line jsou na této trase celkem 2 o délce 1,6 km. Podél všech tří tras je rozmístěno hodně míst pro odpočinek. Celkem to je 10 odpočívadel, na 5 z nich jsou zastřešené altány, na 3 místech jsou zajímavé dětské prolézačky z přírodních materiálů a celkem je po trasách rozmístěno 13 informačních mapových tabulí. Na nich kromě podrobné turistické mapy najdete shrnující informace o stezkách regionu, o zajímavostech a doprovodných službách a v neposlední řadě provozní a bezpečnostní řád cyklostezek. Ten všechny účastníky upozorňuje rovněž na to, aby se drželi vpravo a chovali se vzájemně ohleduplně.
Region Orlicko – Třebovsko si od projektu slibuje jednak výrazný pozitivní posun v dopravní obslužnosti regionu s nezanedbatelným dopadem do bezpečnosti nemotorizovaných uživatelů komunikací a také opravdovou příležitost v oblasti rozvoje cestovního ruchu, který lze již nyní, tak krátce po otevření, sledovat. Na trasách jsou podnikateli již vážně připravována občerstvení, plánuje se výstavba ubytovacích kapacit šitých na míru sportovcům a aktivním turistům a velký je zájem o pronájem reklamních bilboardů na stezce.
Investice do infrastruktury pro cyklistiku, bruslení a aktivní pobyty se ukázaly být velice efektivní. Proto připravuje svazek a města další projekty, které tento systém zdokonalí. Tyto projekty lze rozdělit do několik skupiny :
– Doplňky ke stezkám údolím Tiché Orlice a Třebovky: dokončení trasy z Bezpráví do Chocně, záchytná parkoviště na stezkách, krátká spojka z Valdštejna na rybník Šušek (která spojí Letohrad s Písečnou ve směru na Žampach)
– Napojení Orlicko – Třebovska na okolní regiony a širší nadregionální síť (hojně s využitím stávajících vhodných cest) : projekčně připravovaná cyklostezka Ústí n.O. – Potštejn, stezka Česká Třebová – Svitavy, výhledově propojení Česká Třebová – Lanškroun. Sousední svazek obcí Orlicko chystá reálně napojení Letohrad – Žamberk a dále pokračování stezek údolím Tiché Orlice k prameni a k polským hranicím.
– Terénní hřebenové trasy : vedle pohodlných cest údolím bude pro výkonné sportovce lépe proznačen a upraven terén po kopcích a hřebenech, a to v těchto směrech : z Ústí n.O. přes Andrlův Chlum do České Třebové a přes Kozlov do Litomyšle a z Ústí n.O. Hrádoveckým údolím směrem na Litomyšl.
Vše by měla zastřešit jednotná reklamní a propagační kampaň aktivní turistiky.
 
Orlicko – Třebovsko je cyklistickým a bruslařským rájem v České republice a právem vystupuje pod značkou aktivní turistiky.
 
Bližší informace :
Management projektu – OHGS s.r.o.: RNDr. Renata Šedová, tel. 603 956 870, sedova@ohgs.cz, Pavel Neumeister, tel. 728 954 076, neumeister@ohgs.cz
Investor : svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko, Mgr. Luboš Bäuchel – předseda svazku obcí (tel.777 736 319, bauchel@muuo.cz )
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem.
               Obrázky
    ruhá etapa projektu desetiletí na Orlicko – Třebovsku otevřena

    Druhá etapa projektu desetiletí na Orlicko – Třebovsku otevřena